Кметът на район Средец Трайчо Трайков скочи на женната на Брендо Моника Добринова, заради предстоящата реконструкция на хотел Рила. Публична тайна е, че зад собствеността на хотел Рила стои фирма свързана със съпругата на Брендо, както е и публична тайна, че бившия подсъдим и министър на регионалното развитие във втория кабинет на Борисов Трайчо Трайков от една година всячески си измисля „схеми“ и предлози, само и само да саботира реконструкцията на емблематичния столичен хотел

Кметът на софийския район “Средец“ – Трайчо Трайков, аргументирано се обяви против събарянето на намиращия се в центъра на София хотел “Рила“, като в същия контекст той е против на същото място да да се застрои нова, още по-голяма сграда.

Ето и неговата позиция в качеството му на кмет на район “Средец“:

Уважаеми столичани,

В районната администрация е постъпил проект за промяна на регулационния и застроителен план на хотел „Рила“. Предстои хотелът да бъде съборен и да бъде построен комплекс от търговска, жилищна и административна част. Проектът предлага сериозна намеса в трудната за балансиране централна градска част.

В становището си до главния архитект на София – Трайчо Трайков кмет на район „Средец“ изброява значението на следните обстоятелства:

– Обектът попада в територия с културно историческо наследство. Появата на нова висока сграда ще наруши сериозно архитектурно историческия облик на ул. „Леге“.

– Новопредвидената сграда е разположена в Археологически резерват “Антична Сердика и Средновековен Средец” с категория „национално значение“.

– Обектът попада и в охранителна зона на Единична недвижима културна ценност „Църква „Св. Николай Мирликийски“, с категория „местно значение“. Съществуват опасения, че конструктивната стабилност на старинната църква и останалите сгради НКЦ може да бъде застрашена от предвидените мащабни строителни дейности.

– Предлаганото ново застрояване и уплътняване на зоната трябва да бъде съобразено със стратегията на общината за развитие на публичните пространства в градския център, проект “София – град за хората” и докладa изготвен от проф. Геел. Поставените цели като облекчаване на автомобилния трафик в центъра на града и планирането в „човешки мащаб“ са несъвместими с предлаганото високо застрояване. Съществуващият и в момента проблем с паркирането ще бъде усложнен.

– Следва също да се вземе предвид и значителното увеличаване на количеството генерирани битови отпадъци, което ще усложни сметосъбирането и сметоизвозването, и ще наложи да се предвидят пространства за разполагане на голям брой нови контейнери за смет, нарушаващи привлекателността на околните улици.

– Разширяването на пешеходните зони около обекта (ул. Съборна, пл. Света Неделя) и обновяването на околното пространство ще бъде обезсмислено от превръщането на зоната в строителна площадка, и навлизането на тежка строителна техника. Уличната настилка около обекта представлява Единична урбанистична и архитектурно-строителна недвижима културна ценност (НКЦ), “Керамични и гранитни паважи, положени преди 1944 г. на територията на град София” с предварителна категория „местно значение“. Необходимо е да се гарантира предодвратяване на нейното увреждане.

– Не на последно място разрушаването на съществуващата сграда и последващият строеж биха създали сериозни неудобства на живеещите и работещите в зоната, свързани с шум, прахово замърсяване, блокиране на улици за години напред. При сегашната несигурна икономическа ситуация реализацията на подобни смели инвестиционни инициативи е много несигурна и би могла да се проточи допълнително. Това от своя страна създава предпоставка за пореден спрян голям строеж, което би се отразило много негативно на визията на най-представителната градска част.