Кой злоупотребва с доверието на вицепремира Томислав Дончев?

Всеизвестно е с какъв авторитет и влияние се ползва вицепремиерът Томислав Дончев в Габрово, където е централният офис на НП «Централен Балкан». От месеци в някои медии излизат информации за груби нарушения и злоупотреби в Тетевенско, но реакции няма.

Директорт на централното управление на «Централен Балкан» е габровецът Генчо Илиев, чието приятелство с вицепремиера му създава защитен филтър за общественото мнение. Именно Илиев, според мнението на животновъди и ловци в района, продължава да толерира протежето си в Тетевен – Стоян Христов.

Въпреки многобройните сигнали за злоупотреби, случващи се на територията на парков участък Тетевен към НП „Централен Балкан“, никоя от държавните институции още не е взела отношение. При извършена в края на миналата година проверка в ДФЗ се установи, че стопаните, възползващи се от привилегии да пашуват животни на територията на парка само с разрешението на на шефа му Стоян Христов, декларират много повече животни, отколкото реално пашуват на територията на парковия участък, като по този начин те ощетяват държавата и усвояват в много по-голям размер субсидии от еврофондовете.

По-голямата част от тези земеделски стопани са от отдалечени райони на България и не са местни, като по този начин местното население в района си няма и на представа за какви схеми и далавери е уличен Стоян Христов. Голяма част от тези животни пашуват без пастир, както е по закон, наглеждани са само от време на време и много често са наблюдавани от туристи да пашуват на територията дори на резерватите Царичина и Боатин, където това е абсолютно забранено и наказуемо, но никой от служители на парка не сигнализира за това.

В същото време, почти всички туристически маршрути на територията на парка са затворени, като всички те са обрасли, не се почистват от служителите на парка, въпреки че трябва да служат на многобройните туристи. Още повече, че за тях за заплатени и усвоени милиони левове по одобрени проекти.

Колкото и да са засегнати или възмутени, мнозина от потърпевшите не смеят да предприемат по-нататъшни действия, тъй като смятат, че за действията на Стоян Христов не може да не знае най-големият му шеф Генчо Илиев от централния офис в Габрово. И тук търсенето на истината спира, тъй като се остава с впечатлението, че шефа в Габрово е покровителстван от Томислав Дончев.

Едва ли обаче е работа на вицепремиер, пък макар и габровец, да знае какво точно правят съгражданите му, облечени в правомощията да управляват един от най-големите национални паркове в страната?! Факт е обаче, че тези, на които е гласувал доверие и свързаните с него хубави чиновнически службици, видимо злоупотребяват с него.

През годините, откакто Стоян Христов е началник на Парковия участък на Централен Балкан в Тетевен, въпреки зачестилите случаи на открити трупове на убити животни (благородни елени и диви свине), на територията на парка няма заловени бракониери. Няма и съставени актове. Причината е, че лицата, извършващи незаконен лов, са негови познати и приближени и деянията, които извършват, са с негово знание.

Странични хора трудно биха могли да бракониерстват из територията на парка без съдействието на Стоян Христов, като се има предвид трудно достъпния терен, затворените с бариери пътища и поставеното на възлови места видеонаблюдение.

Стоян Христов е човекът, който решава кого да допуска и на кой стопанин да подписва необходимите документи за вземането на субсидии за отглеждането на животни на територията на парка. За отбелязване е, че това са обикновено хора – негови приближени.

Според медийни публикации, допреди 2-3 години Стоян Христов е отглеждал собствено стадо на територията на парка чрез поставеното лице Георги Иванов Павлов, като е вземал годишна субсидия от 60 хиляди лева. По това време Стоян Христов не е допускал някой друг да пашува животни в района около тях.

Откакто е началник, той е в непрекъснати конфликти с  хижарите, стопанисващи хижи в района, тъй като за него всички те са бракониери. Той всячески пречи на развитието на туристическата дейност в района, на снабдяването на хижите с дърва и на преминаването на превозни средства, доставящи необходимите продукти за хижите. По негово нареждане са затворени и блокирани 50% от туристическите маршрути в района, като част от тях са затворени с бариери, а на останалите липсва маркировка и обозначения.

Въпреки констатираните нарушения, извършени от негови служители през годините и известни на всички в района, Стоян Христов си затваря очите все едно нищо не се е случило, без да предприема някакви мерки за това.  За действията на своя подчинен в Тетевен си затваря очите и Генчо Илиев – директорът на НП «Централен Балкан» в Габрово, с мантрата «вицето е габровец, вицето ни пази». А вицепремиерът знае ли?