Шефът на Държавната финансова инспекция Георги Начев: Комисията по хазарта е разрешила на Националната лотария да плаща по-малка такса от тотото; По-рано днес прокуратурата влезе на проверка в Комисията по хазарта

„Проверка на агенцията установява, че за една и съща хазартна игра държавното тото и организатор на лотарийни игри заплащат формирани по различен начин държавни такси, изчислени на различна основа. Защо е станало така, не е тема, която ние ще изследваме“. Това съобщи на брифинг шефът на Държавната финансова инспекция Георги Начев.

От официалното изявление на Държавната финансова инспекция (вж ТУК), става ясно, че „Национална лотария“ е изряден платец спрямо законовите разпоредби. От финансовата инспекция е извършена проверка на подадените и обработени от ДХК декларации, регистри и справки, и се установи, че от 2014 г. приходите от внесените държавни такси по чл. 30, ал. 3 от ЗХ са повече от 500 милиона лева.

Защо Тотото на държавата е плащало повече, Начев отказа да коментира, но подчерта, че нарушение на законовите норми няма.

По-рано днес прокуратурата влезе на проверка в Комисията по хазарта. Това означава, че ако и останалите организатори на хазартни игри са плащали като Българския спортен тотализатор, на една и съща база, сумата е щяла да бъде с около 210 милиона повече за времето от 2011 до 2014 г., уточни Георги Начев по време на брифинга.

Факт е, че тото и частни фирми плащат такси върху различна основа, вие преценете дали това е правилно, каза още той. И прогнозира, че тъй като данните са предварителни и само от една моментна игра, тази сума ще нарасне.

Начев категорично отказа коментар дали промяната в условията за изчисляване на таксите са в рамките на закона.

„Попитайте комисията по хазарта, която има такова решение, с което го позволява“, прехвърли той отговора на този въпрос към държавния орган, съобщи „24 часа“.

Той отказа да се ангажира с отговор на въпроса дали тези 210 млн. лева са щета за бюджета. Начев уточни, че тотото е плащало по 20% върху всички залози, а организаторът на лотарийни игри – 15% върху разликата между постъпленията и изплатените награди, откъдето идва разликата. Изнесените данни са предварителни, когато стане готова проверката, всичко ще бъде обявено на сайта на агенцията, каза Начев.

Ревизията е била разпоредена от финансовия министър Владислав Горанов на 12 декември м.г. след получен сигнал до министерството за платени по-малки такси от фирмата, като сумата, посочена в сигнала, е 250 млн. лв., поясни Начев.

Задачите на ревизията впоследствие са били допълнени от специализираната прокуратура, с разширяване на времето за проверка с една година назад, добави той. По-късно Начев уточни, че тотото е плащало по 20% върху всички залози, а организаторът на лотарийни игри – 15% върху разликата между постъпленията и изплатените награди, откъдето идва разликата.

Ето пълният текст на официалното изявление на Държавната финансова инспекция:

На основание разпореждане на Министъра на финансите със заповед от 16.12.2019 г. на основание чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ  е възложена финансова инспекция на Държавна комисия по хазарта /ДКХ/.

В АДФИ постъпи и Постановление на Специализирана прокуратура, с което във връзка с образувано досъдебно производство на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт е възложена финансова инспекция в ДКХ.

Във връзка с разпоредбата на чл. 198 от НПК, оповестяването на тази информация  е съгласувано с наблюдаващия прокурор.

Обхватът на финансовата инспекция е: Проверка за законосъобразност на получените приходи от дължими държавни такси и вноски за социално отговорно поведение от страна на регистрираните хазартни оператори и осъществения контрол  от ДКХ за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2019 г. включително.

В чл. 30 от Закона за хазарта са разписани всички държавни такси, които се дължат и се събират от Комисията.

Организаторите на хазартни игри подават за всеки месец в Комисията по хазарта до 15-то число на следващия месец декларация по образец.

От финансовата инспекция е извършена проверка на подадените и обработени от ДХК декларации, регистри и справки, и се установи, че от 2014 г. приходите от внесените държавни такси по чл. 30, ал. 3 от ЗХ са повече от 500 милиона лева.

Видовете хазартни игри които се организират са:

  • „Моментна лотарийна игра“;
  • „Тото и Лото игри“;
  • „Игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне, кучета и др.“.

Видно от чл. 30, ал. 3 от ЗХ, държавната такса за моментна лотария, следва да бъде в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози за всяка игра.

От представените регистри, справки и декларации е установено, че единственият оператор, който заплаща държавна такса в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози за всяка игра е Държавното предприятие „Български Спортен Тотализатор“.

Останалите лицензирани оператори за същата хазартна игра заплащат държавна такса в размер на 20 на сто върху стойността на събраните такси и комисионни за участие, съгласно утвърдените от ДКХ правила.

Установява се фактически, че за една и съща хазартна игра „Моментна лотария“ се заплащат формирани по различен начин държавни такси от цитираните регистрирани хазартни оператори.

Финансовите инспектори са поискали от Комисията по хазарта справки по месеци за броя и стойността на направените залози за всяка игра.

От Комисията е представена информация относно приходите за държавата само от хазартната игра „Моментна лотария“, при условие, че таксите са били изчислявани и заплащани по реда, по който това е извършвано от Държавното предприятие „Български Спортен Тотализатор“.

Според данните, предоставени от Комисията, размерът на несъбраните средства за отделните организатори на хазартни игри само от играта „Моментна лотария“ е повече от 210 млн. лв.

Следва да се има предвид че предоставената информация не отразява резултатите от финансовата инспекция на ДКХ. След приключване на процедурата по извършване на финансовата инспекция, резултатите от същата ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.