Това са трите вида управление на води, с които ние се занимаваме. Едното е напоителни системи 3700 км канали и язовири, в реално време виждаме

Другото е на енергетиката – язовири и каскади, знаете че във върхови моменти трябва да се пускат каскади, трябва да се захранва енергетиката, за да може да се балансира. Разбира се питейно-битовото водоснабдяване, което в момента ни е приоритет. 52 значими язовира се наблюдават от тук.

Това каза министърът на околната среда и водите Емил Димитров, във връзка със създаденият Национален координационен център в МОСВ, в предаването „Сутрешен блок“ по БНТ.

По думите му язовир „Студена“ се пълни до 50 см. „Затова и тези карти са тук – Белмекен Сестрино, от които подаваме вода за София допълнителните количества, системата Грънчар, която е изградена. Виждате яз. „Дяково“, който вече го пълним, защото ако преди от тук като подаваме 110 литра, тук пристигаха само 10. Всички отиваха във вече 29 незаконни присъединявания, където се крадеше вода. Вчера с главния прокурор обсъждахме точно какъв е терминът, когато си вземаш вода по този начин.

Разбира се Шумен, там ни е проблем водопроводът, който трябва по някакъв начин да го решават. От години са наслагани тези проблеми. Всеки ден ние имаме бюлетин и от тук наблюдаваме водите и чистотата на въздуха“, обясни министърът на околната среда и водите.

„Стомана“ и ТЕЦ Перник са точили незаконно вода. ТЕЦ – незначително количество, „Стомана“ – малко повече не искам да се надлъгваме. Да приемем, че няколко кубика е изпуснал самият водомер, но нека да не се надлъгваме, ще си получат актовете. Санкциите ще са доста сериозни. Имаме едно предприятие, което е разбило водомери и си е точило хиляди тонове вода. Отнехме му разрешителното. Така процедираме и с другите, но колегите се чувстват като екополицаи, които трябва да ходят с пушка да охраняват водомерите, не би било редно“, каза още Димитров.