Ако няма прелом в отношението към културата ще се стигне до потъване на България

„В днешно време културата в България, в отношението на управляващите е сведена, до функцията на един апендикс в българската политика. Тя се използва умело, като „разкрасително средство“, когато е нужно, за да се представят онези, които наричат себе си българска политическа класа и когато трябва да се заиграе с чувството на българите за национална принадлежност и идентичност.“ Това каза проф. Захари Захариев, член на НС на БСП, на откриването на дискусия с български интелектуалци на тема “Леви политики за един нов културен хоризонт“ в БТА. Тя бе организирана от инициаторите на „Платформа за демократичен социализъм“.

„Трудно е да се говори за култура във време на безкултурие. Когато говорим за липсата на култура не го свеждаме чисто до естетическите измерения на нашата битност, нито до средата, която формира новите поколения в България, нито до политическото малокортурие, което е определящо за политическия живот на България“, добави проф. Захариев. Той обясни, че е важно да се говори за необходимостта от един нов хоризонт, защото без извеждането на културата пред скоби по значимост в обществения живот и политика, България трудно може да устои на времето и на бурните цивилизационни промени, които текат около нас, особено през последните три, четири десетилетия.

Проф. Захариев обясни на срещата, че предложената Платформа е опит да се очертаят основни проблеми. „Става дума за ориентири и проблеми, а не за завършени решения по всеки един от тях. Решихме да започнем диалог с различни кръгове от българското общество, с представителите на художествено-творческата интелигенция, на дейците на културата“, обясни той. По думите му, това е дан, по отношение на хората, които са хранители на българската душевност и духовност. „То е следствие от убеждението ни, че ако не се стигне до прелом в тази сфера, и не се очертаят нови ориентири след времето на безкултурие и малокултурие, може да настъпи ново състояние на България. Ние сме реално заплашени, че нещата с потъването се отнасят до България като цяло“, категоричен беше проф. Захариев. Той обясни, че именно по тази причина на дискусията са били поканени изявени представители на българската духовност, за градивен диалог и да се стигне до обрат в настоящата тенденция на духовен упадък.