Всеки ден положителните проби за заразени от коронавирус се увеличават. България все пак е една от малкото страни, които все още са под кривата на ужаса, но въпреки това правителството ясно си дава сметка, че ако това продължи в дългосрочен план и трябва да се увеличи срока на извънредното положение, то щетите за икономиката ще бъдат жестоки. 

Потърсихме по този повод бившия главен прокурор проф. Никола Филчев, който предлага едни на пръв поглед драстични мерки, но много рационални в ситуацията, в която се намираме в момента. 

– Проф. Филчев, коронавирусът предизвика сътресение в глобалната икономика на света. В Германия вече се обсъжда временна национализация на важните за държавата компании. Вашият коментар какъв е по темата – възможно ли е това и у нас?

– Човечеството е обхванато от пандемия, – от всеобхватно заболяване от коронавирус, който бързо се разпространява. В миналото е имало пандемии от тиф, чума, холера, грип и др. Те са довели до обезлюдяване на цели географски райони и до отслабване на велики държави.

Пандемията има не само здравно, медицинско измерение, но и икономическо измерение. Тя води до разрушаване на глобалните вериги на производство и доставка на стоки. Има опасност от рецесия, от икономически упадък в целия свят. При тези условия българската държава ще бъде твърде затруднена да се грижи за живота и здравето на гражданите и да взема съответните мерки. Бюджетните разходи нарастват, а приходите рязко намаляват. Премиерът Бойко Борисов посочи, че дефицитът в края на годината ще бъде три милиарда лева. 

Българските олигарси, които чрез криминална приватизация по времето на Костов и Кобурга заграбиха държавното имущество, днес не подкрепят държавата в усилията й да запази живота и здравето на гражданите. 

Освен това поради рецесията има опасност да загинат като фалират важни фирми и предприятия, които имат стратегическо значение за държавата и обществото в условията на пандемия.

– Какво е решението ? Къде виждате изхода от тази ситуация?

– Решението е временна национализация на важните за държавата компании и предприятия. Национализацията е процес обратен на приватизацията. Но национализацията не е конфискация, при която се отчуждава безвъзмездно частна собственост в полза на държавата. 

Национализацията трябва да е справедлива. Собствениците на компаниите трябва да бъдат обезщетени. Справедливо е да получат цената, на която са купили съответните производствени активи. Разбира се, като се направят малки корекции за извършените от тях подобрения. 

По времето на Костов и Кобурга държавата създаде и отгледа българските олигарси. Посредством криминалната приватизация те лапнаха тлъсти парчета от държавната баница.

Днес българските олигарси приличат на охранени котараци, които не се интересуват от държавата и борбата й за оцеляване на гражданите. Те пак се въртят край държавната трапеза и търсят да оглозгат някой кокал.

Но в условията на световна криза олигарсите трябва да поемат своя дял от усилията за спасяване на българите. Преди всичко следва да се национализират фармацевтичните предприятия.

Посредством национализация ще се постигнат две цели. Първо, ще се запазят от фалит предприятията, които имат решаващо значение за живота и здравето на хората в условията на пандемия. Второ, ще се възстанови отчасти справедливостта, нарушена чрез криминалната приватизация.

В това отношение много полезна ще е дейността на прокуратурата и резултатите от проверката на приватизацията. 

– Как практически следва да се извърши тази национализация, за която се говори и в Германия?

– Със закон, който спешно да приеме Народното събрание. Разбира се преди това следва да се направи бързо допитване до народа –  да се проучи общественото мнение чрез анкети и др. Народът да си каже думата. Това е пряката демокрация, от която нашият народ има нужда.

Държавата трябва да обезщети собствениците, като им даде държавни облигации. Но ако даден собственик е приватизирал предприятието чрез престъпление, той няма да получи обезщетение. Тук проверката, която прокуратурата извършва на криминалната приватизация, ще бъде особено полезна.

Източник: ПИК