Държавната банка прави първи стъпки за увеличаване на ликвидността във финансовата система, за да се отпуши кредитирането към малки и средни предприятия, затруднени в кризата

Българската банка за развитие е кредитирала целево едно от най-големите специализирани дружества за управление на лоши кредити „Свети Георги груп“, стана ясно в понеделник. Дружеството се смята всъщност за лидер на този пазар, след като през миналата година успя да изкупи пакет от над 530 млн. лв. лоши кредити от ПИБ. 

Сегашната сделка е за необслужвани заеми от Пощенска банка и Общинска банка. Заемът, отпуснат от ББР, е за 10 г. с лихва от 3,5% плюс 3-месечен Euribor, като не може да е по-ниска от 4 на сто, съобщи в. „Капитал“.

Финансирането от ББР конвертира чрез специализиран посредник неликвидни в ликвидни активи, което ще позволи на финансовите институции от своя страна да използват получения ресурс за подкрепа към малки и средни предприятия, коментира Стоян Мавродиев.

Главният изпълнителен директор на ББР добави, че набавеният през последните две години без държавни гаранции ресурс на ББР от международни институции в размер на над 2,4 милиарда лева може да бъде използван именно за подобно инжектиране на ликвидност по време на криза, тъй като в условията на валутен борд опциите на държавата за подобни действия са естествено ограничени. 

Според Мавродиев, това е една от редица самостоятелни мерки на ББР за подкрепа на бизнеса по време на криза, чрез които ще бъде допълнен и надграден основният антикризисен пакет на правителството на стойност 700 млн. лв., който се очаква да произведе общ ефект от над 2,5 милиарда лева.