Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), по предложение на главния прокурор Иван Гешев, отправи препоръки към административните ръководители на прокуратурите да се възползват от правомощията си по чл.7, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на магистратите и съдебните служители и без тяхното съгласие, предава Правен свят.

Това ще се случи съобразно утвърден график, с цел осигуряване на нормалното протичане на работния процес в органите на съдебната власт.

Освен това, по възможност ръководителите ще предоставят целия платен годишен отпуск на всички магистрати и съдебни служители, на които предстои пенсиониране до края на годината.

„За всеки един вас е ясно, че в условията на изънредно положение, заради тази криза, са налице определени бюджетни затрудения, които предстои да се задълбочават. Ясно е, че съдебната власт и прокуратурата в частност, трябва да затегне финансовата дисциплина. Ние не сме извън държавата, въпреки мнението на някои личности в обратната посока. Ние сме част от държавата и трябва да се съобразим с тези затруднения и да покажем солидарност към българските граждани, които изпитват затруднения от финансов характер. Ясно ми е как ще реагират колегите. Магистратите взимаме сериозни заплати на фона стандарта в България. Всеки, който се пенсионира, освен всичко друго, получава определен брой заплати за прослужено време, не смятам, че е морално и справедливо, в случай, че има отпуск, да не го ползва и той да се натрупва в годините. След това всеки български гражданин да изплаща на колегите едни доста сериозни суми за около десетки хиляди левове. Дължим солидарност на гражданите и държавата в тази криза“, мотивира предложението си главния прокурор.

Гергана Мутафова се солидарилизара с тезата на Гешев. „Това са въпроси, по които трябва да имаме общо виждане“, коментира Мутафова и предложи да се затегне допълнително финансовата дисиплина и разходи в системата на държавното обвинение да се правят само в неотложни случай.

„Предлагам прокруатурата да поеме своята отговорност в тези трудни времена“, каза главният прокурор в допълнение.

Кадровиците единодушно подкрепиха предложенията на Иван Гешев.

Междувременно, Прокурорската колегия, по предложение на ресорната Комисията по атестирането и конкурсите, одобри да се подновят изслушванията и събеседването с допуснатите кандидати за административни ръководители. Тъй като технологиите позволяват, а и от няколко седмици самията кадрови орган заседава чрез видео-конферентна връзка, процедурите ще се осъществяват онлайн.

„Прокуратурата трябва да продължи да работи и не виждам никаква причина да отлагаме насрочването на избори на административни ръководители и да чакаме края на извънредното положение“, коментира Иван Гешев.

След това Колегията насрочи избори на ръководители, отложени досега заради извънредното положение, на Окръжните прокуратури в Ямбол (13 май), Стара Загора (27 май), Враца (27 май), Добрич (20 май), както и на Районна прокуратура Карнобат (13 май).