Днес се навършват 30 години от свикването на Седмото велико народно събрание

Председателят на парламента Цвета Караянчева заяви в пленарната зала, че изминалите години са дали е основание да се види какъв път е извървян за възстановяване на парламентарната демокрация:

„Това Велико Народно събрание е повикано от историята, за да излее темелите на новата българска държава. То е призвано да изработи основният закон – Конституцията, която Конституция да бъде отправна точка към създаването на една нова, свободна, независима, демократична и правова българска държава.

Приета на 12-ти юли 1991-ва година, Конституцията гарантира основните права на гражданите и определя организацията на държавната власт. Благодарение на Четвъртата Българска Конституция са създадени неободимите условия за интегриране на България в евроатлантическите структури“.