Добре, че излязоха „хазартаджиите“, че да запълнят тази вечер малко онова, което трябваше да е протеста, и което вече не е, след като от преди два дни бе размит, с подменен призив, и с объркани хаотични „тактики“ и „стратегии“, които го спихнаха.

Някой обаче трябва/ше/ да обясни, а не го направи, за какво точно протестират „хазартаджиите“ и че това няма нищо общо с Черепа.

Те протестират, защото са обречени 200 000 души от бранша да останат без работа. Да не говорим, че държавната хазна ще се лиши милионилевове приходи.

Защо?!

Вижте сами част от проекто закона на Валери Симеонов и ГЕРБ, който е абсурден и на практика заличава абсолютно бранша!

И отваря път на само на малцина, между които е и новият акционер в ПИБ, чеха Комарек /топ в хазартния бизнес в Европа/.

А от „малките“ родни фирми се иска ЕДНОКРАТНА ТАКСА ОТ 500 000 лв. и 1 000 000 лв.!, която на практика ги гилотинира:

Из проекто закона за хазарта!:

Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 27:

  • 27. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“, а думите „независимо от решението на Комисията“ се заличават.
  2. Създава се нова ал. 5:

„(5) За издаване и поддържане на лиценз за игри в игрално казино със срок на лиценза 5 години се събира еднократна държавна такса в размер на 1 000 000 лв., а за издаване и поддържане на лиценз за игри в игрално казино със срок на лиценза 10 години се събира еднократна държавна такса в размер на 2 000 000 лв.

  1. Създава се нова ал. 6:

 (6) За издаване и поддържане на лиценз за игри с игрални автомати със срок на лиценза 5 години се събира еднократна държавна такса в размер на 500 000 лв., а за издаване и поддържане на лиценз за игри в игрално казино със срок на лиценза 10 години се събира еднократна държавна такса в размер на 1 000 000 лв.“

Веселина Томова

Източник: Афера.бг