Административният съд в Бургас ще гледа внесения от прокуратурата протест срещу разрешението за строеж в защитената местност „Алепу“. 

Там фирма „Алепу вилидж“ предвижда изграждането на курортен комплекс, а част от него е вече скандалната подпорна стена, построена за укрепването на свлачище. Разрешението за строеж е издадено от община Созопол на 10-и септември 2018-а година. 

По разпореждане на Върховната административна прокуратура от 5-и юни тази година, ДНСК извърши проверка за законността на строежа между нос „Свети Тома“ и т.нар. Шофьорски плаж. В нея се проследяват издадените 2 разрешения за строеж – първо за укрепването на свлачище, което е предвидено да стане част от конструкцията на бъдещо застрояване, а след това разрешение за строеж на курортен комплекс „Алепу вилидж“. 

В хода на проверката е установено, че с решение на главния архитект на Созопол от 10-и октомври 2018-а година е вписан нов възложител, който не фигурира в двете строителни разрешения.

След анализ на получените материали от проверката от Върховната административна прокуратура посочват, че разрешението за строеж е влязло в сила и не подлежи на отмяна, но според Закона за устройство на територията всяко следващо строително разрешително за този имот е нищожно. 

По тези съображения окръжната прокуратура в Бургас е внесла протест в Административния съд с цел обявяването за нищожно на издаденото разрешение за строеж на фирмата „Алепу вилидж“. Протестът трябва да спре изпълнението на проекта, съобщава БНР.