Омбудсманът се е обърнала и към председателя на КЕВР – Иван Иванов с препоръка да прецени необходимостта в „Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от топлофикационните дружества“ изрично да се запише задължение на Продавача своевременно да публикува по подходящ начин цените на услугата „дялово разпределение“

Омбудсманът Диана Ковачева се обърна към изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Александър Александров с препоръка дружеството да публикува утвърдените от него цени на услугата „дялово разпределение на топлинна енергия“, предоставяна от фирмите за топлинно счетоводство, които са нейни подизпълнители, съобщиха от институцията на обществения защитник, предава DarikNews.

„С голяма тревога отбелязвам, че дружеството не е публикувало на страницата си в интернет или по друг подходящ начин информация за битовите клиенти какви цени за дялово разпределение ще бъдат задължени да плащат през новия отоплителен сезон на избраната от тях фирма за дялово разпределение“, е написала Ковачева.

Нейната оценка е, че липсата на такава информация е в разрез с изискването на Закона за защита на потребителите. По случая националният омбудсман се е обърнала и към председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов с препоръка да прецени необходимостта в „Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от топлофикационните дружества“ изрично да се запише задължение на Продавача своевременно да публикува по подходящ начин цените на услугата „дялово разпределение“.

В писмото си до КЕВР, Ковачева е изразила и силна тревога във връзка с проблем, поставен на общественото внимание от Асоциацията на организациите на българските работодатели.

В публични становища АОРБ твърди, че на 16 юли, „Топлофикация София“ ЕАД е извършила чрез „непрозрачна сделка“ на Българската независима енергийна борса продажба на занижени цени на значително количество електроенергия 110 450 мВтч, като по този начин дружеството е ощетено с над 2 млн. лв.