За него решението на комисията било шок и голяма изненада, защото изобщо не е очаквал, че е в конфликт на интереси. Тези обстоятелства се отразили много зле на семейството и физически и психически. Спермограмата му много се влошила

Трайчо Трайков, бивш министър на енергетиката и настоящ кмет на столичния район „Средец“, осъди КПКОНПИ. Комисията трябва да му изплати почти 100 000 лева за пропуснати ползи и морални вреди, заедно с лихвите, заради производство за конфликт на интереси срещу Трайков.

Решението е на Административен съд – София-град със съдия Доброслав Руков. Делото е по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) и е заведено от Трайков срещу КПОНПИ като правоприемник на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ).

Трайков иска обезщетение за понесени имуществени вреди в размер на 119 700 лева, изразяващи се в пропуснати ползи, защото фирма, поканила го на управленска позиция с възнаграждение 19 550 лева на месец (10 000 евро) за 6 месеца, оттеглила предложението. Причината била огласяването на решение от 16.08.2012 г. на КПУКИ, че при Трайков е установен конфликт на интереси.

Трайков иска още мораторна лихва, считано от 08.11.2016 г. до до предявяване на исковата молба в съда в размер на 36 442 лева, както и обезщетение за понесени неимуществени вреди, изразяващи се в понесени душевни болки и страдания, в размер на 12 000 лева, ведно с мораторна лихва, считано от постановяване на незаконосъобразния административен акт 16.08.2012 г. до предявяване на исковата молба в съда в размер на 8902,52 лева, както и законната лихва върху претендираното обезщетение от датата на депозиране на исковата молба до окончателното му заплащане.

Решението на КПУКИ е отменено като незаконосъобразно на 22.11.2013 г. от Административен съд София-град, отмяната е потвърдена окончателно на 10.11.2014 г. от Върховния административен съд.

В писмения отговор на КПКОНПИ се иска „намаляване на размера на претендираното обезщетение на основание чл. 5, ал. 2 от ЗОДОВ, предвид на обстоятелството, че Трайков сам е сезирал Комисията, предвид множеството медийни публикации за твърдян конфликт на интереси“, става ясно от решението на съда.

По логиката на ответника, ако човек има здравословен проблем и потърси медицинска помощ и вследствие на некомпетентност или някаква друга причина здравословното му състояние се влоши, може да се приеме, че той си е виновен сам, защото ако не беше търсил съдействието на медицински специалист, а си бе седял в къщи и се е самолекувал, влошаването е нямало да се случи, отхвърля този аргумент съдия Руков.

За неимуществените вреди 

Като свидетел е разпитана М. М., живееща на семейни начала с Трайков от 2011 г. Тя разказва, че му е повдигнато обвинение за конфликт на интереси, във връзка с притежавани от него акции на „Каолин“.

Производството завършило с признаване на конфликт на интереси. След обжалване, съдът го оправдал приблизително през 2013 г. За него решението на комисията било шок и голяма изненада, защото изобщо не е очаквал, че е в конфликт на интереси. Тези обстоятелства се отразили много зле на цялото семейство и физически и психически.

Той престанал да се вижда с хора. Затворил се в себе си, дори и със свидетелката започнал да комуникира по-малко, включително много се притеснявал за това, как ще може да се грижи за семейството си.

По това време получил и страшни мигренозни кризи. Ходил на невролог и кардиолог. Предписали му лекарства за кръвно и болкоуспокояващи. Това състояние продължило около година. В този период двамата имали и репродуктивни проблеми и посещавали различни специалисти.

Спермограмата му много се влошила. Към настоящия момент продължава да получава мигренозни кризи. По-рано ги получавал внезапно и по време на шофиране, което го принуждавало да спира. Т. много държал на имиджа си и тези обвинения му се отразили особено тежко.

Имало изменение и в отношенията с околните и в квартала. Хората от близкото кафене започвали да подвикват: „Ей, мошеник“, „Тъпанар“, когато той минавал от там. Решението на Комисията било много публично оповестено във всички медии.

Решението на АССГ, с което беше отменено решението, не било оповестено по никакъв начин. Комисията не се извинила по никакъв начин. Състоянието на Т., след подаването на оставка му, като министър било много по-добро, защото не му бил нарушен имиджа. Когато в медиите се появили обвинения за конфликт на интереси, той не се притеснил, защото вярвал, че нещо ще се случи и той не го взел на сериозно.

Промяната дошла, когато получил обвинение от Комисията за конфликт на интереси през 2012 г.

Репродуктивни проблеми започнали септември или октомври 2012 г. Освен мигрената и затварянето му започнал да вдига и кръвно.

Притеснявал се, как тази ситуация се отразява на майка му, защото тя била със заболявания.

Съвсем естествено е, човек, който никога не е обвиняван в конфликт на интереси, да преживее страх, несигурност за бъдещето, безпокойство и други негативни психически състояния, които в съчетание с личностните характеристики, като завишена чувствителност и емоционалност могат да предизвикат психически стрес, високо кръвно, затвореност, мигрена и дори репродуктивни проблеми.

В разглеждания казус може основателно да се приеме, че нивото на тези негативни психологически преживявания е било значително завишено, защото като бивш министър Трайков е добре известна в обществото личност, заключава съдът.

За имуществени вреди 

Съдът приема, приеме, че решението на Комисията се е отразило върху възможността му да започне добре платена работа, от която да реализира доходи. Т.е. налице е причинно-следствена връзка между незаконосъобразния административен акт и имуществените вреди, претърпени от ищеца под формата на неполучени финансови приходи – пропуснати ползи.

Съдът определя КПКОНПИ да заплати на Трайков обезщетение от 60000 лева и мораторна лихва 18 316.68 лева.

Осъжда Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), да заплати на Трайков 12000 лева обезщетение за причинени неимуществени вреди, както и мораторна лихва в размер на 6096.27 лева.

КПКОНПИ трябва да плати и 3227,86 на Трайков за разходи по защитата му, както и 10 лева внесена държавна такса.

Трайчо Трайков дължи 100 лева за юрисконсултско възнаграждение на КПКОНПИ.

Решението на Административния съд – София-град може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред ВАС.

Източник OFFnews.bg