Живеем в условия на непредвидимост, но сме заявили, че обучението ще е присъствено. Ще бъде трудна година. Трябва баланс – да не прекъснем обучението и да запазим здравето

Това каза пред БНТ министърът на образованието Красимир Вълчев.

„Избрахме стратегията – невзаимодействие между паралелки“, каза още той.

„Родители са притеснени. Имаме списък с хронични заболявания, с които децата могат да изберат да останат вкъщи. Ще има дистанционна форма“, добави Вълчев.

„Няма система, която да е напълно готова и напълно оборудвана. Имаме отпуснати средства от ЕС за компютри, вероятно ще купим пречистватели на въздуха, но това ще се забави. Не можем да сме сигурни, че всяко дете ще има персонално устройство за работа“, каза още той.По закон ще бъде урегулирано, ако има едно дете с COVID-19, класът ще излиза в принудителна карантина. Ще бъде уточнено и при какви условия ще се минава на електронно образование.

Всичко това ще стане с промени в Закона за предучилищното и училищното образование, министърът на образованието Красимир Вълчев, като уточни, че се надява промените да се дискутират в парламента на 10 септември.

По въпроса със заплатите на ректорите в България и конкретно за ректора на ЮЗУ, Красимир Вълчев уточни, че има наредба, която ще подпише до края на седмицата и тя предвижда заплатата на ректорите да зависи от изпълнението на определени цели, важни за обществото – например колко са променили учебната програма, колко са развили млади преподаватели.

С официална позиция от вчера, ректорът на ЮЗУ проф. д-р Борислав Юруков обяви, че заплатата му не е 16 000 лв., а е 4800 лв. месечно. „Правят се крачки – дозирани, смея да твърдя премерени, изпитите да мерят функционалната грамотност“, изрази увереност Вълчев.