БСП настоява за пълна прозрачност на разходите в здравеопазването

„Настоящата здравна система е резултат на прилагане на смесица от принципи и модели, които не само че не са допълващи се, но и взаимно си противоречат. Пазарно-търговските принципи и отношения вземат връх над обществения интерес. Здравето не може да е търговия. Ние сме против пълната комерсиализация на здравеопазването с всички негативни последствия за принципите на равенство и солидарност. Финансовите резултати постепенно станаха водещи критерии, а пациентът бизнес-единица. Трябва да върнем държавата в управлението, регулацията и контрола на здравеопазването.

Това заяви на среща със социалисти в Кюстендил председателят на БСП Корнелия Нинова.

„Ковид кризата е  показала по безапелационен начин, че болниците вече не може да са търговски дружества. Предлагаме нова система за контрол на разходите, обвързана с качество и резултати. Заплащането на медицинските дейности с публични финансови ресурси трябва да е по цени, определени от държавата (НЗОК), само за болници, които не са търговски дружества“, подчерта Нинова.

БСП настоява за повече справедливост в системата, като предлага за здравноосигурените лица – гарантиран достъп до безплатно и навременно медицинско обслужване, както и аптечни услуги 24 часа в денонощието; за здравнонеосигурените-държавно гарантиран базов пакет от медицински услуги, заплащан с публични финансови ресурси, както и  приемане на Наредба за формиране на работните заплати в държавните лечебни заведения, гарантираща достойни базови заплати за всички ангажирани в системата на здравеопазването.

Ето какво още заявява лидерът на левицата Корнелия Нинова:

„Нужно е реално остойностяване на труда, обвързано с резултати, качество, квалификация и опит.

Държавна стипендия за обучение и/или специализация, с ангажимент за работа след това, иначе обричаме страната на липса на лекари и медицински сестри.

Има цели общини, в които няма кой да предпише един аспирин.

Тези и други мерки ще се възстановят доверието в здравноосигурителната система, и че по този начин ще може да се намали броя на здравнонеосигурените лица.

Важно за нас е и въвеждането на диференцирана ставка на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия. Наложително е ежегодно държавно определяне на цените на лекарствата от реимбурсирания списък и медицински изделия както за болниците, така и за аптеките.

Пълна прозрачност на разходите в здравеопазването. Електронните рецепти ще изсветлят системата.

Такава промяна е трудна, но е възможна“.