Проблемът с отчитане на фиктивни стада съществува отдавна в Тетевенския Балкан, откакто Стоян Христов е началник на Парковия участък в Централен Балкан

Министерството на земеделието ще възложи незабавна проверка във връзка с изнесените твърдения от председателя на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев, след като бъдат предоставени конкретни данни. Това съобщава в. „Труд“, позовавайки се на информация от земеделското министерство след публикация във вестника, че се фермери източват субсидии с фиктивни животни.

Според шефа на асоциацията, „виртуалните“ овце и кози в страната са не по-малко от 120 хиляди. За отглеждането им се субсидии и пасища, но животните реално ги няма. По думите на Караколев са установени фермери, притежаващи хиляди виртуални животни.

Разпоредените проверки ще бъдат публични и всеки представител на браншова организация може да присъства на тях, увериха от ведомството на Десислава Танева. От там уточняват, че  МЗХГ вече извършва проверка по всеки един сигнал, който е постъпил в институцията.

От министерството отчитат, че през 2019 г. са извършени проверки на ферми за отглеждане на говеда, овце, кози и пчелни семейства, като са установени пропуски в идентификацията на животните; регистрацията на животновъдните обекти; несъответствия в броя животни, отглеждани в обектите и тези, вписани в Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС; придвижване/ транспортиране на животни без необходимите документи и др. Поради увеличаване на несъответствията в стопанствата през настоящата година е увеличен обемът на проверките от 3 на 5 процента за страната.

BIG5 припомня, че проблемът с отчитане на фиктивни стада съществува отдавна в Тетевенския Балкан. Откакто Стоян Христов е началник на Парковия участък в Централен Балкан. На територията на парка ежегодно пашуват стотици домашни животни (крави, телета, коне, овце) без техните собственици да заплащат необходимите такси за това. Стоян Христов е човекът, който решава кого да допуска и на кой стопанин да подписва необходимите документи за вземането на субсидии за отглеждането на животни на територията на парка. За отбелязване е, че това са обикновено хора – негови приближени (вж тук).

Още в края на 2019 се знаеше (вж тук), че въпреки многобройно подадените сигнали за злоупотреби, случващи се на територията на Национален парк „Централен Балкан“ (в частност парков участък Тетевен), никоя от държавните институции не взе тогава отношение и не предприе мерки във връзка написаното. При извършена проверка в ДФЗ се установи, че стопаните, възползващи се от привилегии да пашуват животни на територията на парка само с разрешението на шефа му Стоян Христов, декларират много повече животни, отколкото реално пашуват на територията на парковия участък, като по този начин те ощетяват държавата и усвояват в много по-голям размер субсидии от еврофондовете.

По-голямата част от тези земеделски стопани са от отдалечени райони на България и не са местни, като по този начин местното население в района си няма и представа за какви схеми и далавери е уличен Стоян Христов. Голяма част от тези животни пашуват без пастир, което е в противоречие със закона, наглеждани са само от време навреме и много често са наблюдавани от туристи да пашуват на територията дори на резерватите Царичина и Боатин, където това е абсолютно забранено и наказуемо, но никой от служители на парка не сигнализира за това.