В Европейския съюз 13 процента от смъртните случаи са свързани със замърсяването, според доклад, публикуван днес от Европейската агенция по околната среда, предадоха световните агенции

Въпреки че замърсяването на въздуха определено е намаляло, то остава първи фактор на смъртност. Става дума най-вече за онко-, сърдечно-съдови и дихателни болести. 

Според агенцията, за да се подобри здравето и околната среда в Европа, трябва да се насърчава обособяването на зелени пространства, намаляване на движението по пътищата, редуциране потреблението на месо и отнемане на субсидиите за изкопаемите горива.

Положителното за околната среда в Европейския съюз е качеството на водата за къпане и за питейни нужди.