Изследване на условията, в които работи бизнесът в София 6 месеца след старта на корона-кризата показва как се развива тя и по какъв начин се отразява на работещите в милионния град хора

Само 2,91% от фирмите не са усетили намаляване на продажбите и оборотите, става ясно от проучването, което е представително както по брой дружества, така и като браншове, и като видове собственост в столичната икономика.

Минимален спад до 10% е отражението на кризата върху 11,65% от фирмите. Най-голямата група компании регистрират намаление между 10 и 30% – това се отнася за 44,66% или на практика половината активни предприятия в София. Тревожен е фактът, че втората по обем група е на фирмите със срив над 50%. В нея попадат главно компании от туризма, транспорта, който е тясно свързан с него, но също търговските центрове и техните наематели.

В същото време бизнесът прави всичко възможно да не съкращава персонал – това са декларирали най-висок процент от фирмите – почти половината или 44,66%.

При спад на активността в големи проценти, рязане на заплатите са спестили на работещите за тях 34,95% – т.е. над десет пъти повече фирми от онези, които не отбелязват спад на оборотите. Все пак най-голямата група с намалени заплати попадат в категорията от 10 до 30%, към която се причисляват 42,72%.

Числата са засечени от проучване сред работещите в София. Интересно е, че 41,35% от онези, на които са намалени заплатите също декларират рязане с 10 до 30%. Както личи, разликата между заявенето от бизнеса и от работещите е в рамките на малко повече от процент.

Проучването по поръчка на Столичната общинска агенция по приватизация е първото и единственото, което дава представа какъв е процентът на фалиралите предприятия в милионния град. 13,61% от хората заявяват, че им е била закрита местоработата. 12,62% пък декларират, че са загубили работата си.

Кризата не се е отразила на 47,77% от работещите. Известно е, че в София е съсредоточена голяма част от администрацията на държавата, тук е и нейната най-голяма община с 24 районни поделения и много дружества, показват още данните от социологическото изследване на Идеологика.

Източник: 19min.bg