Нинова към Караянчева: Заради достойнството на българските жени и авторитета на Народното събрание, освободете поста си

Днес внасяме искане за оставката на председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева. Имаме пет аргумента да направим това. Първият – непознаване на Конституцията на Република България и погазване на Правилника за работа на Народното събрание. Второ – поставяне на законодателната власт в подчинение на изпълнителната и превръщане на НС в придатък към волята на един човек – премиерът Бойко Борисов. Трето – грубо погазване на правилата на законодателния процес и влошено качество на законите. Четвърто – незачитане на принципа за прозрачност и публичност в работата на парламента. Пето – думи, оценки и поведение, рушащи авторитета на институцията.

Първо – непознаване на Конституцията и погазване на правилника за работата на парламента. Още с първата минута като председател на Народното събрание, г-жа Караянчева демонстрира непознаване на Конституцията и законите на страната, което в последствие упорито и системно доказа на всички български граждани. Ще цитирам изказването й в първия ден от трибуната: „Ние сме политици, ние сме хора, избрани тук, за да представляваме определен район от държавата. Но Конституцията казва, че народните представители представляват целия народ. Ще спра само с този пример, но те са много.

Второ – поставяне на законодателната власт в подчинение на изпълнителната, което е погазване на основен принцип на държавността – разделение на властите и контрол на Народното събрание върху Министерски съвет. Г-жа Караянчева системно възпрепятства изслушвания и участия на министър-председателя Борисов в парламента, като връща въпросите и питанията към него без основание. Така ограничава основното право на българските граждани да държат отговорен и под контрол премиера Борисов.

Уважаеми български граждани, народни представители от мнозинството,

Знаете ли откога премиерът Борисов не е идвал на парламентарен контрол? От една година. Позната ли ви е такава практика в някоя европейска държава? Последното му участие, в отговор на мой въпрос за Шенген, е било на 22 ноември 2019 година. Няма го на промени в кабинета, няма го на приемане на бюджет, на актуализация на бюджет, на изключително важни въпроси за държавата. Въпреки многократните ни искания да бъде извикан за изслушване, г-жа Караянчева не може или не иска да осигури участието му. Дежурният отговор е: „зает е“. Много често виждаме тази заетост през деня- в обикаляне с джипа, раздаване на парите на българските данъкоплатци през прозореца, извън всякакви правила, или в риалити шоу с министри, което напоследък придобива гротескни измерения. Вероятно бягайки от народната любов, влезе вдън гори тилилейски, седна на един път и обсъди изключително сериозен въпрос като оценката на агенция Moody`s за България.

Winbet – победата е на върха на пръстите! (18+)

Трето – грубо погазване на правилата на законодателния процес и влошаване качеството на законите. Председателят Цвета Караянчева системно възпрепятства хода на законодателния процес в Народното събрание, като не допуска или забавя важни законопроекти, внесени от опозицията.

Уважаеми народни представители, 22 законопроекта на коалиция „БСП за България“ стоят някъде, неразгледани, някои от които внесени през 2017 г. – три години негласуван законопроект в зала, при нормални срокове, записани в Правилника- поне в комисия, за два месеца. Ще спомена някои от тях, за да видят българските граждани как се защитават техните интереси от нашата парламентарна група и как се неглижират от мнозинството. От 2017 г. стои неразгледан законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, Закона за младежта, Закона за уреждане на правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове. От 2018 г. – Закон за защита от домашното насилие, обръщам внимание на това. Законопроект, отново за промяна на Наказателния кодекс. Законопроект  за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за физическо възпитание  и спорт. От 2019 г. стоят необсъдени и гласувани законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности,  законопроект за възрастните хора.

В същото време обаче се разглеждат законопроекти, внесени преди 24 часа. Или защото са лобистки и някоя групировка бърза, или защото, поради некомпетентност и невслушване в опозицията, управляващите се направили грешки в току-що приет закон и бързат да го коригират. Редовно депутати внасят предложения между първо и второ четене, които нямат нищо общо с философията на закона. И още по-редовно, в преходни и заключителни разпоредби на един закон се променят коренно различни закони. Ще ви дам пример от днешната програма. Днес си позволявате в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели да променяте Закона за мерките и действията по време на извънредно положение. И не само това, а да го правите със задна дата от 14 юли т.г., за да уредите едни въпроси за усвояването на европейски пари. И на това му казвате законодателен процес.

Четвърто – нарушение на принципа на публичност и прозрачност при работата на Народното събрание от страна на председателя. Преместването на пленарните заседание в новата зала бе съпътствано от тежък скандал по повод отреденото място на журналисти и наложените им ограничения за свободно движение в сградата на парламента. Това предизвика тяхната остра реакция, обективирана в подписка, а има и международен отзвук заради оценката за ограничаване на свободата на словото. И до този момент г-жа Караянчева не намери начин да реши този въпрос.

До какво води всичко това, което изредих?

Първо – до най-нисък авторитет на Народното събрание и недоверие в институцията. Второ- до констатациите в доклада по Механизма за върховенството на закона в България – че свободата на словото е влошена, че честата смяна на законодателството влошава качеството му. Трето – до погазване на основните принципи на държавността – за разделение на властите, за върховенство на закона, за корупцията, заложена в законите. Г-жа Караянчева носи голяма част от вината за ниското доверие в Народното събрание вътре в страната и за уронване престижа на България в Европа.

Ще се спра на последния аргумент – думи, оценки и поведение. Обществото настръхна при обидното, арогантно и високомерно изявление по повод магистралите – че като не ни харесват, „хо́ди пеша,бе“. И още по-неадекватната реакция след тази реплика – било допустимо, защото е било събота и било пред партийния актив на ГЕРБ в Лом. Не, не е допустимо да обиждате българския народ, с чиито пари строите тези магистрали нито в събота, нито в неделя, нито в понеделник – и в седемте дни на седмицата не е допустимо да обиждате българския народ.

И, разбира се, един разговор на премиера Борисов, който завинаги ще остане в българския фолклор, но за сметка на унижението на българската жена и на българския парламент. Борисов определи по недопустим начин г-жа Караянчева. Единственият начин за реакция беше, г-жо Караянчева, да подадете оставка веднага – за да покажете на този циничен и вулгарен човек, че над него стои авторитета на Народното събрание и достойнството на една жена. Вместо това, Вие качихте на стената си: „Аз вярвам на Бойко Борисов“. Подложихте се на ужасно самоунижение, но това си е Ваш личен избор. Нашият избор е повече да не унижавате Народното събрание. За авторитета на институцията и за достойнството на българските жени, освободете поста.