Каквото и да ви говорят не ви е време за работа. Там нещата са пасивни и все едни и същи.
Каквото и да се случи, няма да е сега.
Лъвове, ориентирайте се към разговори с приятели или хора, които мислят като вас, помислете
заедно, помечтайте, направете стратегия за бъдещи планове.
Споровете са ви присъщи, по-добре изгубено време в спорове, отколкото в нещо, което не върви.


Деви, помислете кой ви е близък. Ако нещо не можете да се справите тази седмица, то се
обърнете към него и го помолете да ви помогне.
Ако все още към края на седмицата не сме затворени поради Covid, отидете на разходка.
Домашната обстановка може да ви дразни, поради което се опитайте да я разнообразите.