През последния изминал месец Лъвовете преминаха различен период. Събитията красноречиво
говореха за приближаващи промени. Твърде вероятно е при някои те вече да се осъществяват
бурно или поетапно, а за други ще останат за после. Както и да изглежда ситуацията, не бива да се
притеснявате от нищо. Следвайте пътя на логиката и няма да сгрешите.

Деловите промени, характерни за Лъвовете, са точно толкова валидни и за Девите само че при тях
те обхващат значително по-голям периметър и се разпростират върху цялостния им живот.
Категорично може да се каже, че вече започва период на устройване и стабилизация. Още тази
мнозина от зодията ще усетят това. Други ще проведат срещи със силни и влиятелни личности и
ще получат подкрепата им по един или друг въпрос.