Близо 500 000 лева са изплатени от държавата в община Велико Търново на родители на деца до 14 години, които са били в неплатен отпуск по време на карантината, докато не работеха ясли, детски градини и училища

Компенсациите са за ноември и декември и бяха изплатени на всички семейства преди Коледа, съобщиха от дирекция „Социално подпомагане“ във Велико Търново.

За да получат подпомагане, родителите доказват, че са в неплатен отпуск чрез бележка от работодател или ако са самоосигуряващи се – с декларация от НАП, че не работят. Те получават пълния размер на помощта, ако са били над десет дни в неплатен отпуск, обясни Мария Еросалимова, началник на отдел „Социална закрила” в дирекцията във Велико Търново.

Помощта се определя на брой работни дни, в които родителят е бил в неплатен отпуск и децата са си били вкъщи в дистанционна среда на обучение. Компенсацията се изчислява в проценти от 150% от минималната работна заплата или 915 лева, максимум за дните.

От подалите декларации 883 семейства в „Социално подпомагане” – Велико Търново на 565 семейства са отпуснати помощи за близо половин милион лева. През януари продължава да се приемат декларации, включително и по електронен път.