Мерките за допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките, приети от Управителния съвет на БНБ през март 2020 г., остават в сила, съобщиха от пресцентъра на централната банка

Банките в България трябва да запазят като резерв цялата си печалба за 2020 г., реши Управителният съвет на Българската народна банка. Мярката е във връзка с несигурната икономическа обстановка и потенциалните рискове пред кредитния портфейл на банките.

Мерките за допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките, приети от Управителния съвет на БНБ през март 2020 г., остават в сила, съобщиха от пресцентъра на централната банка.

Тогава бяха взети няколко решения, свързани с поддържането на добрата капиталова и ликвидна позиция на банките у нас, още преди да се усетят пълните последици от икономическите ограничения, наложени заради пандемията от Covid-19.

Във връзка с продължаващата несигурност и предизвикателствата, свързани с икономическите ефекти от разпространението на Covid-19 и наложените ограничителни мерки, Управителният съвет на БНБ прие решение за запазване на прилагането на макропруденциалната мярка за капитализиране на пълния обем на печалбата на банките за 2020 г.

При агрегирания финансов резултат към 31 декември 2020 г. в размер от 789 млн. лв., продължаването на мярката би увеличило с 1,23 процентни пункта адекватността на базовия собствен капитал от първи ред (CET 1) на банковата система до 23,1% при равни други условия. Това допълнително укрепва капацитета на банките да поемат загуби при възможно влошаване на качеството на кредитните портфейли.

Положителният капиталов ефект от капитализирането на печалбата на банките превантивно намалява чувствителността им към реализирането на кредитен риск, поддържа стабилността на банковата система и създава условия банките да продължат да изпълняват функцията на финансово посредничество чрез предоставянето на кредити за икономиката и домакинствата, пише още в съобщението на БНБ.