Братята Боян и Цветомир Найденови, както и баща им Стефан настояват финансовото министерство да ги извади от списъка с хората, които са санкционирани по закона „Магнитски“. Това става ясно от писмо на тримата бизнесмени до медиите.

Те посочват, че са прекратили всякакви отношения със засегнатите от закона „Магнитски” лица и уточняват, че списъкът има ретроспективен характер, обхващащ период от 5 години назад и вероятно по тази причина техните имена са включени.

„От март 2020 г. не сме съдружници, акционери, управители и членове на управителни органи. Нещо повече, ние инициирахме много преди мерките по закона „Магнитски“ действия за уличаването на Васил Божков в корупционни и пристъпни деяния с риск за нашата сигурност и бизнес“, посочват в писмото си.

Твърдят още, че на фона на тяхното несправедливо попадане в този списък още по-впечатляваща е липсата на редица имена, които са действащи съдружници на санкционираните лица към момента или в период много по-близък до настоящето от тяхното съдружие. Найденови заявяват, че включването им в списъка било тревожен сигнал, че достойното отстояване на гражданска позиция и действията срещу корупцията и беззаконието могат да се обърнат във вреда на хората, които са предприели тези действия.

Затова те са входирали документи до Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Държавна агенция „Национална сигурност“, до Министерски съвет.

И завършват: „Борбата ни не е само за изчистване на нашите имена и репутация – това са действия за отстояването на принципите на гражданското общество в България“.