Общата стойност на ремонта на Дом №5, в който живее главният прокурор, е в размер на 297 653.39 лв.

Ремонтът на „Дом №5“ в резиденция „Бояна“ е извършен между 26 май и 16 юни миналата година. За подмяна на обзавеждането – битова техника и мебели, са изразходвани общо 48 204 лева с ДДС, потвърдиха от Министерския съвет в свое писмо до Българската национална телевизия. Оттам не отговориха кой е наемател на „Дом №5“, позовавайки се на Закона за защита на личните данни. По информация на Полина Паунова от „Свободна Европа“ имотът се използва от главния прокурор Иван Гешев.

Ето и отговорите на Министерски съвет:

1. КОГА Е РЕМОНТИРАН Т.Н. „ДОМ № 5“ ОТ КОМПЛЕКСА „РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА“?

Последният ремонт в Дом № 5 на комплекс „Бояна“ е извършен в периода 26.05.2020 г. до 16.06.2020 г. след възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на помещения и инсталации в сграда публична държавна собственост, представляваща Дом № 5, намиращ се в Комплекс Бояна, гр. София“ (№ 00270-2020-0002 в ЦАИС РОП). Общата стойност е в размер на 248 044.49 лв. без ДДС, респ. 297 653.39 лв. с ДДС. Пълна информация за поръчката е налична на адрес: https://app.eop.bg/today/63766

2. ПО ЧИЯ ИНИЦИАТИВА (ВЪЗЛАГАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ) Е ИЗВЪРШЕН ТОЗИ РЕМОНТ?

Администрацията на Министерския съвет поддържа обектите, предоставени му за управление.

3. КАКВА Е ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА?

Обществената поръчка е на стойност 297 653.39 лв. с ДДС.

4. ПОДМЕНЯНЕНО ЛИ Е ОБЗАВЕЖДАНЕТО И АКО ДА, КОЕ ОБЗАВЕЖДАНЕ Е ПОДМЕНЕНО И НА КАКВА СТОЙНОСТ Е НОВОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ?

Купувана битова техника за Дом 5:

– Доставка и монтаж на хладилник с фризер, за вграждане, ен.клас А++ – 3 599.00 лв. с вкл. ДДС;
– Доставка и монтаж на мултитемпературен охладител за вино, за вграждане, ен.клас А++ – 3 249.00 лв. с вкл. ДДС;
– Доставка и монтаж стъклокерамичен плот за вграждане – 1 179.00 лв. с вкл. ДДС.
– Доставка и монтаж на съдомиялна, за вграждане, ен.клас А+++ – 2 299.00 лв. с вкл. ДДС;
– Доставка и монтаж на пералня, ен.клас А+++ – 2 199.00 лв. с вкл. ДДС;
– Доставка и монтаж на сушилня, кондензационен тип, ен.клас А+++ – 2 199.00 лв. с вкл. ДДС;
Обща сума битова техника: 14 724.00 лв. с вкл. ДДС.

Купувано обзавеждане за Дом 5:

– Доставка и разполагане в обекта на седемкрилен гардероб с фрезовани врати – 3 557.00 лв. без вкл. ДДС;
– Доставка и монтаж на кухня по индивидуален проект – 5 531.50 лв. без вкл. ДДС;
– Доставка и монтаж на композиция от двукрилен гардероб (х2) – 4 921.00 лв. без вкл. ДДС;
– Доставка и монтаж на композиция от двукрилен гардероб – 2 667.50 лв. без вкл. ДДС;
– Доставка и монтаж на шесткрилен гардероб – 4 477.00 лв. без вкл. ДДС;
– Доставка и монтаж на трикрилен гардероб – 1 701.00 лв. без вкл. ДДС;
– Доставка и монтаж на гардероб отворен тип без врати – 2 250.00 лв. без вкл. ДДС;
– Доставка и монтаж на скрин отворен тип без врати – 1 750.00 лв. без вкл. ДДС;
– Огледало с интегриран LED – 95.00 лв. без вкл. ДДС;
– Доставка и монтаж на корпусна облицовка за пералня и сушилня – 250.00 лв. без вкл. ДДС;
– Доставка и монтаж на корпусна мебел за пералня и сушилня – 700.00лв. без вкл. ДДС.
Обща сума обзавеждане: 27 900.00 лв. без вкл. ДДС или 33 480.00 лв. с вкл. ДДС.

5. КОЙ ПОЛЗВА Т.Н. „ДОМ № 5“ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ?

Търсената информация касае лични данни в хипотезата на чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ. „Данните за местонахождението“ на дадено физическо лице, представляват „лични данни“ по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗДОИ във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

6. ВЪЗМЕЗДННО ЛИ Е ПОЛЗВАНЕТО И АКО ДА, СРЕЩУ КАКЪВ МЕСЕЧЕН/ДНЕВЕН НАЕМ?

Наемът е 100 лв. на ден, като за месец се заплащат общо ползваните нощувки, но не по-малко от цената на 22 нощувки за месец.

7. КАКЪВ Е ПРИХОДЪТ ОТ НАЕМ ЗА ПЕРИОДА, В КОЙТО Т.Н. „ДОМ № 5“ Е НАЕТ СЛЕД РЕМОНТА ДО 31 МАЙ 2021 Г.

Към момента нямаме обобщена информация, допълват от правителствената пресслужба.