Правителството прие решение, с което предлага на президента да издаде указ за прекратяване на правомощията на председателя на Държавна агенция „Технически операции“ Цветан Китов, и за освобождаването му от длъжност.
В мотивите се посочва, че председателят на ДАТО е извършил действия, които накърняват престижа на агенцията, което е основание за прекратяване на правомощията му.
Агенцията влезе във фокуса на общественото внимание заради твърдения за незаконни подслушвания.
Служебният министър на вътрешните работи съобщи преди месеци, че политици са били подслушвани от две служби – ДАТО и ДАНС във времето около парламентарните избори на 4 април.