От 1 милиард в дружеството вече останаха 892 млн. лева

Румен Гечев чу преди месеци “как щракат белезници”, когато Мая Манолова ревизираше държавата и привика в извънредната парламентарна комисия ръководството на “Български ВиК холдинг”.

Обект на проверката бе тази структура, създадена от ГЕРБ в края 2020 г. с 1 милиард лева от държавния бюджет.

Пред депутатите ексдиректорът Иван Иванов призна, че от тази сума 83 милиона лева вече са раздадени на дъщерните ВиК-та под формата на заеми и тия думи провокираха червения Гечев за заплахата с белезниците. От това обаче нищо не последва, защото нито един закон не забранява на държавен или частен холдинг да отпуска заеми на дъщерните си дружества при каквито условия си реши. Повече от ясно е, че водните дружества са толкова декапитализирани, че никоя банка няма да им даде пари, та ако ще да заложат всичко, което притежават.

В началото на юли 2021 г. служебното правителство най-изненадващо назначи бившия военен министър от царско време Николай Цонев за шеф на “Български ВиК холдинг” ЕАД. Според справка на регионалното министерство, получена по Закона за достъп до обществена информация, той е успял за половин година – колкото управлява структурата с единия милиард, да даде малко над 31 млн. лв. заеми на дъщерните си дружества.

20 млн. лв. от тази сума са предоставени като заеми за инвестиционни цели на 4 държавни водни дружества – в Бургас, София-област, Смолян и Пловдив. 11,2 млн. лв. са дадени за оборотни средства – предимно, за да платят скъпия ток, на 9 дружества, личи от справката.

Заемите за инвестиции са отпуснати с лихви между 2,19 и 2,56% за период от 8 години, като за главницата има гратисен период от 3 години. Парите, с които закъсалите водни дружества са спасени, са със сходна лихва и са отпуснати при същите условия за погасяване. Към първата десетдневка на януари т.г. само един кредит от приблизително 1,5 млн. лв. за спасяването на ВиК-Перник, все още е чакал окончателно одобрение (Виж таблиците.)

От водния холдинг при служебния кабинет изтекли още 31 млн. лв. към ВиК дружества
От водния холдинг при служебния кабинет изтекли още 31 млн. лв. към ВиК дружества

 

Справката показва, че на практика и под ръководството на Цонев, който тихомълком бе отстранен в края на годината от поста, държавният воден холдинг е продължил по време на служебното правителство същата политика, заради която протестните партии критикуваха ГЕРБ – да спасява държавни ВиК фирми със заеми. От отговора на въпросите на “24 часа” за водния холдинг през втората половина на 2021 г., става ясно, че дружеството през цялото време, когато е ръководено от Цонев, не е обявило нито една обществена поръчка под каквато и да е форма – нито пряко договаряне, нито открита процедура, нито пазарна консултация. Същото показва и справка в регистъра на Агенцията за обществените поръчки – “Български ВиК холдинг” има досега само 10 процедури, до една обявени преди края на май 2021 г. Което, освен че е доста странно за фирма с такива огромни активи, показва, че, изглежда, освен отпускането на заеми за спасяване на ВиК фирмите холдингът не върши нищо друго.

По време на парламентарния контрол в петък вицепремиерът Гроздан Караджов съобщи, че в момента наличните средства в “Български ВиК холдинг” са 892 млн. лв. Това е точно онзи един милиард, намален с отпуснатите кредити.

Засега не е много ясно дали те са обвързани с представянето на конкретен бизнес план от всяко дружество, което е получило пари. От отговора на МРРБ личи, че досега водният холдинг е правил енергийни, правни и финансови одити в Шумен, Пловдив, Сливен, Хасково, Кюстендил и Добрич, но ВиК фирмите в тези градове не са сред получателите на инвестиционни заеми, т.е. очевидно одитите не са свързани с тях.

Какво е точно състоянието на тези дружества и на холдинга като цяло, ще се разбере до месеци, тъй като Сметната палата е включила “Български ВиК холдинг” сред държавните дружества, на които ще се прави извънреден одит заради повишен обществен интерес.

Не по-малко интересно е и кой управлява в момента холдинга. Комитова прекрати договора на Николай Цонев в последния възможен момент – на 10 декември, т.е. далеч след като станаха ясни резултатите от изборите и вече се водеха коалиционни преговори за новото правителство и беше ясно, че тя няма да е в него.

На мястото на Цонев на същата дата Комитова е назначила за член на надзорния съвет Атанас Паскалев – зам.-председател на Българската асоциация по водите. Но тъй като за този пост законът изисква конкурс, условието е той да остане до провеждането му.

Днес управител на холдинга, който подписва документи от името на дружеството, е Кънчо Кънчев. До октомври той е бил член на управителния съвет, назначен там също с условието да заема мястото, докато не се проведе конкурс.

Кънчев беше началник на кабинета на земеделския министър Димитър Греков,назначен от квотата на ДПС в служебното правителство на Пламен Орешарски.

От документите, подадени в Търговския регистър, ясно се вижда, че е правен опит Кънчев да стане член на борда без уточнението, че е само до провеждането на конкурс. Но в службата по вписванията са дали задължително указание това условие да бъде добавено със запетая, ако искат назначението да бъде одобрено и вписано. И надзорът на водния холдинг, ръководен тогава от Цонев, се е принудил да поправи протокола и впише това уточнение. Но няма формална пречка член на борда да бъде назначен и за управител.

Кънчев би останал дълбоко неизвестен шеф на кабинет на служебен министър, ако тогава не беше гръмнал скандалът с обстоятелството, че е син на собственичката на фирма, която е избрана да прави преглед на усвояването на средства по Програмата за развитие на селските райони. Той бе пропуснал да декларира конфликт на интереси, а се явяваше и контрольор на майка си, защото освен шеф на кабинет бе и член на управителния съвет на Държавен фонд “Земеделие”, който отпуска парите за преглед на усвоеното по селската програма.

В момента управителният съвет на водния холдинг се състои освен от Кънчев и Паскалев и от Ася Стоянова, която беше шеф на дирекция “Обществени поръчки” в земеделското министерство при тройната коалиция и министър Нихат Кабил от ДПС.

Така че от триумвирата, който управлява държавния ВиК бизнес в България, само един – Паскалев, е специалист по водите. Кънчев е икономист и консултант, а Стоянова – юрист.