Отцепникът от ИТН адв. Иво Атанасов, когото секретни документи сочат като ухо на своята близка приятелка от ГЕРБ Росица Кирова, се оказа доволно богат извън професията си. Според досието на депутата, с което Narod.bg разполага, направена проверка в Агенцията по вписванията за времето от 2002 г. до 2014 г. (от 2014 г. досега няма данни да е извършвал сделки с имоти на негово име), показва, че за 12 години Иво Атанасов е извършил 47 сделки с недвижими имоти.

Многото на брой сделки с имоти от различно естество, но основно с жилища, гаражи, офиси, както и с хотели, ресторанти и промишлени сгради и с различни обстоятелства около сделките, определят Иво Атанасов като опитен „играч“ в сферата на недвижимите имоти.

Наблюдава се тенденция, че неизменно при сделките, които извършва Атанасов, винаги участва и бившата му жена Живка Кръстева Атанасова.

Различните видове сделки и ипотеки с имоти назад във времето са вероятно само с основна идея и основната цел на Атанасов, а именно: купуване, продаване, прехвърляне, ипотекиране, кредитиране и др. операции, показващи мащаба на финансовите възможности, с които разполагат семейство Атанасови за трупане на финанси.

Потвърдена е информация, че Иво Атанасов е в изключително „близки“ взаимоотношения с бившата си ръководителка, в последствие съдружничка и настояща депутатка от ПП ГЕРБ в 46-ия и 47-ия парламент Росица Кирова, че я е представлявал като адвокат по време на общинските избори в гр. Видин.

Като потвърждение е посоченото копие от Дневния ред на РИК – гр. Видин от 06.10.2016г. за общинските избори.

ДНЕВЕН РЕД на заседанието на РИК — Видин на 06.10.2016 г.

 1. Попълване на ръководен състав на СИН № 050900064 – гр. Видин, община Видин, СИК № 05090086 – с. Динковица, община Видин, СИК № 051600004 – с. Извор, община Димово.
 • Жалба от Зоя Викторова Флорова за грубо, невъзпитано и арогантно поведение.
 • Жалба от Петър Ванчев Тодоров – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, относно нарушение в СИК № 050900112 – с. Жеглица, общ, Видин.
 • Сигнал с ех. № 185/06 11.2016г. от Иво Георгиев Атанасов, пълномощник на Росица Любенова Кирова, представляваща ИК „Единни за промяна“, относно нарушение в СИК № 050900021 – ОУ „Отец Паисий“ – гр. Видин, общ. Видин.
 • Сигнал с ех. № 1В6/06.11.2016г. от Иво Георгиев Атанасов, пълномощник на Росица Любенова Кирова, представляваща ИК „Единни за промяна“, относно нарушение в СИК № 050900103 – с. Сланотрън, община Видин.
 • Сигнал с ех. № 187/06.11.2016г. от Иво Георгиев Атанасов, пълномощник на Росица Любенова Кирова, представляваща ИК „Единни за промяна“, за нарушение в СИК № 050900014 в ЦДГ № 8 – „Здравец“, община Видин
 • Сигнал с вх. № 166/06.11.2016г. от Иво Георгиев Атанасов, пълномощник на Росица Любенова Кирова, представляваща ИК „Единни за промяна“, във връзка с нарушения от съставите на СИК.
 • Жалба с вх. № 189/06.11.2016 г., подадена от Димитър Чавдаров Велков, относно нарушение на СИК № 051600002 – гр. Димово, община Димово.
 • Жалба от Петър Ванчев Тодоров – представител на Областен съвет на ДПС – гр. Видин за нарушение в СИК № 050900106- гр. Дунавци, община Видин.
 1. Сигнал с вх. № 191/06. И.2016г. от Иво Георгиев Атанасов, пълномощник на Росица Любенова Кирова, представлявай# ИК „Единни за промяна“, за извършено нарушение в СИК № 050900014 в ЦДГ № 8 – „Здравец“.
 1. Предоставяне не допълнителни бюлетини в секции.

12.        Сигнал от Иво Георгиев Атанасов с вх. № 192/06.11.2016 г.