От днес главна дирекция „Фискален контрол“ на НАП е с ново ръководство. Досегашният ръководител на звеното за фискален контрол – Филипина Тодорова е освободена от длъжност. Досегашните директори на „Оперативни дейности“ и „Селекция и последващ контрол“ ще заемат експертна длъжност, съобщават от Национална агенция за приходите.

За директор на ГД „Фискален контрол“ е назначен Емил Беков – дългогодишен служител в НАП. Функциите на ръководител на дирекция „Оперативни дейности“ в Централно управление ще се изпълняват от Спас Шишков.

Промени в ръководството на отдел „Оперативни дейности“ има и в териториална дирекция на НАП София-град, като от заеманата длъжност е освободен досегашният началник Тотю Карапеев. На негово място ще бъде назначен Стоян Дечев.

Промените в структурите на Главна дирекция „Фискален контрол“ са в резултат от наблюдения и анализ на новото ръководство, което има различна визия за тази важна за НАП функция.