Две от водещите радиостанции на БиБиСи претърпяха огромен спад в аудиторията си, губейки повече от 900 000 слушатели през последната година, според последните официални данни.

Проучването, проведено от  агенцията “Рейджар”, която следи за рейтинга на радиостанциите във Великобритания, показва, че всяка  от станциите на Би Би Си е загубила слушатели през последните 12 месеца.

“Рейджар” е установила, че средната аудитория на Радио 4 е намаляла от 10,8 милиона на 9,8 милиона слушатели, а аудиторията на Радио 5  е намаляла от 5,9 милиона на 4,9 милиона слушатели.

Налице е и спад в слушателите на Радио 3, което губи средно 500 000 слушатели. Другите две станции – Радио 1 и Радио 2,  имат съвсем лек спад от 1 процент.

Последните данни показват, че Световната служба на Би Би Си също е загубила 15 процента от аудиторията си. Само през пролетта, когато е започнала войната в Украйна, се е радвала  на увеличена аудитория.

Агенцията “Рейджар” за първи път прави годишни сравнения  като събира данни за аудиторията по нов  метод, който се наложи по време на  пандемията. Използва се  смесица от лични интервюта и данни, събирани от разстояние.

Предпандемичният метод, беше базиран на констатации, правени изцяло въз основа на проучвания чрез интервюта “лице в лице”.

“Рейджар” установи още, че през третото тримесечие на 2022 г. 49 милиона души в Обединеното кралство са слушали всяка седмица предпочитаните от тях радиостанции.

Има промяна и в начина, по който се слуша радио – предпочитанията са към цифрово активираните платформи – DAB, DTV, онлайн и мобилните приложения.