Обръщение на УС на сдружение „РОД Интернешънъл“

На 03.12.2022г. в София от 12 ч. и други градове на България ще се проведе протестно шествие срещу доброзорното вкарване на България в Еврозоната на 01.01.2024г.

През последните месеци в българското общество осезаемо расте несъгласието с подобно обвързване на паричната политика на България с ЕЦБ. Важно е да се разбере, че тук не става дума само за обвързване на българския лев с еврото, а за ръководене на паричната политика на държавата.

Все повече и по-силно се чуват гласовете на мнозинството български граждани срещу курса на Парламента и Правителство за ускорено влизане в Еврозоната на 01.01.2024г. Тази позиция не е самоцелна. Тя се основава на доклада на членове на УС на БНБ от август-септември 2022г. за въздействието на тази стъпка върху икономиката и финансите на България, на мнението на известни български и чуждестранни финансови експерти, юристи, журналисти, политици, депутати, на резултати от социологически проучвания и анкети сред населението на страната, на хора, чиито единствен интерес е запазване независимостта на БНБ и възможността да си възстанови ролята на кредитор от последна инстанция за икономическото развитие на страната.

Според социологическо изследване на „Тренд“ от 2020г. 50% от българите са против въвеждането на еврото, 54% от пълнолетните българи искат референдум за влизането на България в еврозоната, а 50% от пълнолетните българи са против въвеждането на еврото. Само 19% го подкрепят.

Днес, броят на българите, които категорично не искат страната да влезе в Еврозоната, е още по-голям. Според анкета на „РОД Интернешънъл“, проведена в между 29.10.2022г. и 29.11.2022г. сред 1895 български граждани,  96% или 1832 са били „против“ и  само 4% или 63-ма са били „за“. Това не е обикновена разлика, а почти единодушие.

За опасностите от присъединяване на България към Еврозоната се изказаха водещи чуждестранни финансисти като проф. Стив Ханке, бившият гръцки министър на финансите Янис Варуфакис и др. Потвърждение на опасността се вижда и от позицията на Швеция, Полша, Унгария, Румъния, Хърватия, доскоро и България.

През м. ноември 2022г. „РОД Интернешънъл“  проведе информационна среща за рисковете пред България от присъединяването към Еврозоната с доц. Григор Сарийски, Председател на Инициативен комитет за противопоставяне на влизането в Еврозоната.

Ние в „РОД Интернешънъл“ сме на мнение, че Стратегията за присъединяване към Еврозоната и Решението на НС за ускоряване на присъединяването към Еврозоната, са загубили своята актуалност в резултат на дълбоката икономическа, финансова и политическа криза в ЕС, на задаващата се рецесия и увеличаващата се вътрешна нестабилност, на спада на курса на европейската валута. Задълбочаването на интегрирането ни в общност, разпъвана от  все по-остри противоречия и проблеми, е пряка заплаха за нашата национална сигурност.

Реализирането на тези планове ще има тежко отражение, а в някои отношения и фатално за личните и публичните финанси в страната. То ще доведе до:

– допълнителна инфлация, повишаване цените на всички стоки в перспектива от няколко месеца;

– до загуба на наша суверенна парична политика;

– до поставяне на златния резерв на страната под контрола на Европейската централна банка;

– до либерализиране и разграбване на валутния и друг резерв на Емисионното управление на БНБ от около 70 млрд. лева;

– до създаване на рискове от неоправдано и безотговорно теглене на нов чуждестранен дълг от изпълнителната власт, опасно задлъжняване на България и увеличаване на търговския и бюджетен дефицит.

България ще мине по пътя на Гърция, Италия, Испания, някои прибалтийски републики – свръх инфлация, дълбока рецесия, задлъжнялост, финансова нестабилност, ограбване на валутните и златни запаси. Ние се обявяваме решително против тази вредна политика на управляващото „малцинство“.

Ние, от „РОД Интернешънъл“ отбелязваме с тревога все по-голямата изолация на управляващите от народа по този въпрос. България може временно без управляващи, но управляващите не могат дори и временно без България.

УС на „РОД Интернешънъл“ призовава своите членове и симпатизанти, както и симпатизанти на всички родителски организации, да се включим в протестните шествия по страната; да съдействат за събиране на подписи срещу плановете на управляващите в тази насока. Ние ще продължим информационната си кампания за разясняване рисковете от присъединяването към Еврозоната.

Трябва да накараме управляващите да чуят своя народ и да приемат неговото решение, защото последиците от това действие ще бъдат за него, а не за тях. Суверенитетът в България произтича от народа и трябва да принадлежи на народа.

УС на „РОД Интернешънъл“