По данни на източник от Агенция по вписванията в петък 20 януари в 18.00 ч са били входирани две искания за промяна в управленската структура на Българския Енергиен Холдинг. Първото искане за вписване на Андрей Живков, за втори изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на БЕХ . Същия е бивш служебен министър на енергетиката и съветник на Александър Николов – министър на енергетиката от правителство на Кирил Петков която длъжност заема и към момента.

Второто искане е за вписването на Иво Тодоров като член на Съвета на директорите на БЕХ . Същия е дългогодишен служител на Фонд Земеделие , главен експерт от дирекция договаряне по ППМРСР.

Предложените от министъра на енергетиката Росен Христов нови промени и лица / протоколите могат да се видят в търговския регистър заявени за вписване от адвокат Велислав Йонев упълномощен от сегашния изп. Директор на БЕХ/ се извършват в противовес с Плана за възстановяване и изискванията на Европейската Комисия за конкурсно начало за назначения на лица на публични длъжности.

Андрей Живков и Иво Тодоров са предложени в момент когато БЕХ провежда конкурси за избор на членове на Съвета на Директорите и Надзорни те съвети на дъщерните си дружества но същите не присъстват в протоколите за участници в конкурсите.

Поражда се въпроса дали съветниците на министър Росен Христов на трудов договор и от бизнес средите не бързат с оглед на съставяне на ново служебно правителство и предстоящи избори.

За пореден път ще предстой на новия служебен кабинет и на Президентската администрация да дават обяснения в Европейската Комисия за неспазване на европейските правила на Плана за възстановяване.

Не на последно място Андрей Живков дължи обяснения дали е предлагал като съветник на министър Александър Николов назначаването на Ангел Янков за заместник председател на борда на БЕХ през 2021г който към момента на подаване на декларацията за конфликт на интереси е работил за газовото дружество на ОМV Petroleum-Румъния .