Проект на решение за определяне на възложител за проектиране и изграждане на нов граничен контролно-пропускателен пункт Струмяни – Берово между общините Струмяни, област Благоевград и Берово, Източен район на планиране, Република Северна Македония, предстои да разгледа на заседание от 10:00 ч. Министерският съвет, съобщават от правителствената пресслужба, цитирани от БТА.

Кабинетът ще обсъди проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите.

Служебните министри се очаква да обсъдят и промени в Закона за държавните резерви и военовременни запаси, както и в Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест.

В дневния ред на днешното правителствено заседание са още проекти на закони за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, а също и на Закона за чистотата на атмосферния въздух.