Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът на вътрешните работи Моника Димитрова Бийчър участваха във Втората министерска конференция за управление на границите в Атина.

По време на конференцията вицепремиерът проведе среща и с комисаря по вътрешни работи Илва Йохансон. На нея отново бе обсъдена необходимостта от допълнително финансиране в областта на управлението на границите. Министър Демержиев подчерта като приоритети обезпечаването с технически средства и достатъчно високопроходими автомобили за патрулиране по границата. От страна на ЕК бе изразена готовност за оказване, както на финансова, така и на техническа помощ, включително и с подкрепата на Агенцията за гранична и брегова охрана (Фронтекс). Предстои изпращане на технически екип на ЕК в най-скоро време за оценка на нуждите, съобщават от пресцентъра на МВР.

Министър Демерджиев проведе среща и с г-жа Ая Калная, и.д. изпълнителен директор на Фронтекс. Беше дадена висока оценка на сътрудничеството между България и европейската агенция за гранична и брегова охрана. Вътрешният министър отправи покана за посещение в България на новия изпълнителен директор, г-н Ханс Лайтенс, който встъпва в длъжност на 1 март.

В рамките на конференцията вицепремиерът изведе управлението на външните граници като ключов фактор за противодействие на нелегалната миграция и сигурността на Европа. Подчерта, че преградните съоръжения са работещ модел за превенция на миграционните потоци. Необходимо е и осигуряването на надеждни технически средства, подходяща инфраструктура и достатъчни човешки ресурси, за да се постигне ефективно управление на границите. Важно условие за това е европейското финансиране, както и подкрепата на Фронтекс и останалите държави-членки.

Вицепремиерът постави акцент и върху нуждата от ефективно противодействие на съпътстващата миграцията престъпност. Нелегалната миграция много бързо се превърна в печеливш бизнес за престъпните мрежи. Свидетели сме на разрастването на контрабандата на хора, съпътствана от все по-чести прояви на насилие и загуба на животи. Необходимо е засилване на сътрудничеството с държавите и европейските агенции, тъй като престъпните мрежи действат всеобхватно по целите миграционни маршрути.

България подкрепи Съвместно изявление на министрите от участието в конференцията.

В рамките на конференцията министър Демерджиев проведе среща с представителите на Гърция, Румъния, Австрия и Нидерландия за обсъждане на предстоящите стъпки за постигане на положително решение за приемане на България и Румъния към Шенген.