Над 175 млн. лв. за укрепване на свлачища продължават да стоят неизползвани по сметките на 30 частни фирми вече три години. Няма почти никакъв напредък по изпълнението на тези договори – от сключването им в края на 2019 г. насам е укрепено само едно от общо 84 свлачища. С разрешение за строеж са едва три обекта.

Това става ясно от отговори на Агенция „Пътна инфраструктура“ до „Сега“ за етапа на изпълнение на един от крупните договори от последния кабинет на ГЕРБ със скандално превъзлагане на външни изпълнители от страна на държавната фирма „Автомагистрали“. В края на 2019 г. АПИ сключи договор с „Автомагистрали“ на стойност 569 млн. лв. с ДДС за укрепването на 84 обекта. Държавното дружество на свой ред превъзложи дейностите на 30 външни фирми, като плати огромни аванси по тях по същата схема, използвана за магистрала „Хемус“. Резултатът 3 години по-късно е стоящи публични средства по сметките на частни фирми и неизпълнени дейности.

Както „Сега“ писа, по този договор АПИ преведе авансово на „Автомагистрали“ 218,6 млн. лв. с ДДС още след подписването му. „Автомагистрали“ на свой ред предостави авансово на  30 частни контрагенти, избирани без ЗОП, аванс в размер на 181 млн. лв. Три години по-късно се оказва, че извършените дейности в изпълнение на тези договори възлизат на едва 4,2 млн. лв. За този продължителен период е укрепено изцяло само едно свлачище – при с. Козар Белене на пътя Бяла – Ботевград, сдобил се с образец 15 преди дни – на 6 февруари. С издадено разрешение за строеж са други три обекта – свлачище на пътя Първенец-Лилково, свлачището при Рилския манастир, свлачището в кв. „Старо село“ при Своге. Останалите 80 обекта още са на етап проектиране. От отговора на АПИ не става ясно кога ще приключи то. Съответно АПИ е получила обратно едва 3,5 млн. лв. от преведения аванс.

От „Автомагистрали“ до този момент не са върнали отговори на поставени от „Сега“ въпроси има ли доброволно възстановени от фирмите аванси и при кои договори се е стигнало до преостойностяване на обектите. При огромна част от тях се оказа, че разходите са раздути в пъти, на базата на което са разплатени и огромни аванси. Получени от „Сега“ документи след питане по реда на Закона за достъп до обществена информация показаха, че разликите между заложени ориентировъчни стойности и реални количествено-стойностни сметки е огромна – така например договор за 7,2 млн. лв. се оказа с реална стойност на одобрения вариант за укрепване в размер на 388 076 лв.

МЪЛЧАНИЕТО НА ПРОКУРАТУРАТА

Заради серията от нередности и тези договори станаха обект на прокурорска проверка. През 2021 прокуратурата съобщи, че започва досъдебно производство за извършено длъжностно престъпление от длъжностно лице в „Автомагистрали“ ЕАД за периода 01.01.2016 – 31.12.2021 г. Какъв е резултатът от това производство информация няма. Преди две седмици „Сега“ изпрати запитване до Софийската градска прокуратура, но до момента отговор няма.