Позиция на Китай за политическо уреждане на кирзата в Украйна

1. Уважаване на суверенитета на всички страни. Всеобщо признатото международно право, включително целите и принципите на Хартата на Обединените нации, трябва да бъдат стриктно спазвани. Суверенитетът, независимостта и териториалната цялост на всички страни трябва да бъдат ефективно защитавани. Всички страни, малки или големи, силни или слаби, богати или бедни, са равноправни членове на международната общност. Всички страни трябва съвместно да защитават основните норми, управляващи международните отношения и да защитават международната честност и справедливост. Трябва да се насърчава равното и еднакво прилагане на международното право, а двойните стандарти трябва да бъдат отхвърлени.

2. Изоставяне на манталитета от Студената война. Сигурността на дадена страна не трябва да бъде преследвана за сметка на други. Сигурността на даден регион не трябва да бъде постигана чрез засилване или разширяване на военни блокове. Легитимните интереси и загриженост за сигурността на всички страни трябва да бъдат приемани сериозно и адресирани подобаващо. Няма просто решение на сложни проблеми. Всички страни трябва, следвайки визията за обща, цялостна, кооперативна и устойчива сиурност и имайки предвид дълготрайния мир и стабилност в света, да помагат за изработване на балансирана, ефективна и устойчива архитектура на европейската сигурност. Всички страни трябва да се противопоставят на преследването на собствената сигурност на цената на сигурността на друг, да предотвратяват конфронтацията между блокове, и да работят заедно за мир и стабилност на Евразийския континент.

3. Спиране на враждебните действия. Конфиктът и войната не са от полза за никого. Всички страни трябва да останат рационални и да упражняват ограничаване, да избягват раздухването на пламъците и задълбочаването на напреженията и да предотвратяват последващо влошаване на кризите или тяхното излизане от кронтрол. Всички страни трябва да подкрепят Русия и Украйна да работят в обща посока и да възстановят директния диалог колкото е възможно по-бързо, за да може постепенно да се деескалира ситуацията и в крайна сметка да се постигне цялостно прекратяване на огъня.

4. Подновяване на мирните разговори. Диалогът и преговорите са единственото възможно решение на украинската криза. Всички усилия, които могат да допринесат за мирното уреждане на кризата трябва да бъдат поощрявани и подкрепяни. Международната общност трябва да остане ангажирана с правилния подход за поощряване на мирните разговори, помагане на страните в конфликта да отворят врата за политическо споразумение колкото е възможно по-скоро и да създадат условия и платформи за подновяване на преговорите. Китай ще продължава да играе конструктивна роля в това отношение.

5. Разрешаване на хуманитарната криза. Всички мерки, имащи за цел да облекчат хуманитарната криза трябвад да бъдат окуражавани и подкрепяни. Хуманитарните операции трябва да следват принципа на неутралност и безпристрастност и хуманитарните въпроси не трябва да се политизират. Сигурността на цивилните граждани трябва да бъде ефективно осигурявана, и хуманитарни коридори трябва да бъдат създадени за евакуиране на цивилните граждани от зоните на конфликт. Нужни са усилия за увеличаване на хуманитарната помощ в районите, които се нуждаят, за подобряване на хуманитарните условия и за осигуряването на бърз, сигурен и безпрепятствен хуманитарен достъп, с оглед предотвратяването на хуманитарна криза от по-голям мащаб. Обединените нации трябва да бъдат подкрепяни в координиращата им роля за насочването на хуманитарна помощ в конфликтните зони.

6. Защита на цивилни граждани и военнопленници. Страните в конфликта трябва стриктно да се придържат ъм международното хуманитарно право, да избягват да атакуват цивилни граждани или граждански обекти, да защитават жените, децата и други жертви на конфликта и да зачитат основните права на военнопленниците. Китай подкрепя размяната на пленници между Русия и Украйна и призовава всички страни да създадат по-благоприятни условия за тази цел.

7. Опазване сигурността на ядрените електроцентрали. Китай се противопоставя на въоръжените атаки над ядрени електроцентрали или над други мирни ядрени обекти и призовава всички страни да се съобразят с международното право, в това число Конвенцията за ядрена сигурност, и решително да избягват предизвикани от хора ядрени инциденти. Китай подкрепя Международната агенция за атомна енергия в нейната конструктивна роля за поощряване на сигурността и безопасността на мирните ядрени обекти.

8. Намаляване на стратегическите рискове. Не трябва да се използват ядрени оръжия и не трябва да се водят ядрени войни. Трябва да има противопоставяне на заплахата за използване на ядрено оръжие. Ядреното разпространение трябва да бъде предотвратено и ядрената криза – избегната. Китай се противопоставя на проучването, разработването и употребата на химическо и биологично оръжие от която и да е страна, при каквито и да е обстоятелства.

9. Облекчаване на зърнения износ. Всички страни трябва да приложат Черноморската зърнена инициатива, подписана от Русия, Турция, Украйна и Обединените нации, изцяло и ефективно, по балансиран начин, и да подкрепят Обединените нации във важната им роля в това отношение. Инициативата за сътрудничество в глобалната продоволствена сигурност, предложена от Китай, предлага постижимо решение на глобалната хранителна криза.

10. Спиране на едностранните санкции. Едностранните санкции и максималният натиск не могат да решат проблема. Те само създават нови проблеми. Китай се противопоставя на едностранните санкции, неоторизирани от Съвета за сигурност на ООН. Съответните страни трябва да спрат да залоупотребяват с едностранните санкции и „юрисдикцията на дългите ръце“ срещу други държави и по този начин да изпълнят своята част в деескалирането на украинската криза и за създаването на условия за развиващите се страни да развиват своите икономики и да подобряват живота на народите си.

11. Поддържане на стабилни индустриални вериги и вериги за доставки. Всички страни трябва честно да поддържат съществуващата световна икономическа система и да се противопоставят на използването на световната икономика като оръжие за политически цели. Нужни са общи усилия за да се облекчат страничните последици от кризата и да се попречи те да нарушат международното сътрудничество в енергията, финансите, тръговията с храни и транспорта и да подкопаят глобалното икономическо възстановяване.

12. Насърчаване на възстановяването след края на конфликта. Международната общност трябва да вземе мерки в подкрепа на реконструцията след края на конфликта в съответните му зони. Китай е в готовност да предостави помощ и да играе конструктивна роля в това усилие.

Източник: агенция Синхуа

Превод: Екатерина Грънчарова