България е силно обезпокоена от последователните действия на Република Северна Македония за ограничаването на правата на сдружаване и свободно изразяване на българската общност, заяви Министерството на външните работи.

„При закриването на българския клуб „Иван Михайлов“ в Битоля Скопие не представи каквито и да е реални аргументи. Решението е безпринципно, тенденциозно и едностранно поставяне на имената на сдруженията в изкривен исторически и идеологически контекст. Това, че убежденията на българите в РСМ не са съвместими с историческата доктрина там, не означава, че те не са съвместими с правния ред и демократичните принципи. Оценките за Иван Михайлов не почиват на обемния корпус от исторически свидетелства и са насочени към запазване на монопола на една преднамерена и ревизионистка интерпретация на общата ни история, особено ще се касае до твърденията за антисемитски убеждения на Иван Михайлов“, заяви заместник-министъра на външните работи Костадин Коджабашев.

От външно министерство изтъкнаха, че Република Северна Македония защитава тълкуване на историята чрез забрани за свободно изразяване на различни мнения, критични към официалния наратив и така нарушава основополагащи принципи на ЕС като тези за свободно изразяване и свободно движение.

Затова страната ни ще се обърне към ЕС за защита на правата на българите в югозападната ни съседка. „Бъдете уверени, че всичко, което е необходимо за защитата на тези организации, се прави“, каза Коджабашев.

България е получила официална информация от Република Северна Македония (РСМ) относно извършения преди почти една година палеж на сградата на културния клуб „Иван Михайлов“ в Битоля, каза още заместник-министърът на външните работи. „От нея с изненада научихме, че вместо извършителят на това престъпление да бъде преследван с цялата строгост на закона, с цел превенция на подобни посегателства в бъдеще, прокуратурата е сключила сделка с обвиняемия, за да получи възможно най-малкото наказание“, обясни Коджабашев. По думите му именно този подход окуражи и последвалите нападения срещу други българи и български организации в РСМ.

Прокуратурата в съседната страна все още издирва извършителите на престъплението срещу Културно-информационния център на България в Скопие, каза още той. „За сметка на това, тя вече е определила, че мотивът на престъплението има битов характер. Естествено поздравяваме професионализма на прокуратурата в Скопие, която без да установява кой е извършител на дадено престъпление, е в състояние с абсолютна убеденост да определи неговите мотиви“, коментира Коджабашев.

Според него подобен вид сериозни престъпления би трябвало да се разследват с особено внимание към посланието, което целият процес на правораздаване изпраща до обществото, за да се осигури превенция на тяхното възпроизвеждане.

Нашите опасения са, че институциите в Скопие, вместо да се стремят да предотвратяват нови престъпления срещу местните българи и представителства на българската държава, губят енергия и време в опити да демонстрират, че проблем всъщност не съществува. Този подход е контрапродуктивен за аспирациите на Скопие за възможна най-бърза европейска интеграция, коментира заместник-министърът.

Източник: БНТ, БТА