Необходимо е да бъде намерен нов, по-добър икономически механизъм за развитие на инженерната инфраструктура. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков при откриването на организирана от Камарата на строителите в България конференция „Предизвикателства и възможности в сферата на строителството – ролята на иновациите, новите технологии и уменията“.

„Уверен съм, че строителният бранш в България има достатъчно голям потенциал да изгради такъв модел. Колкото по-активни са тези взаимоотношения и бъдат сложени на ясна правна основа, толкова по-голяма ще е ползата за всички – и на обществото, и на бизнеса, и на общините“, каза още той.

Министър Шишков обяви, че на последното си заседание правителството е приело стратегия и пътна карта за цифровизацията на строителния сектор. И коментира, че се работи в посока да бъде дадена възможност не само за финансиране на процеса на дигитализиране и в малките общини, а и да се поддържа устойчиво системата във времето.

„Проблемът е в броя на потребителите, които ще ползват системата. Държавата трябва да направи така, че да подпомогне малките общини тази система веднъж да бъде изградена, втори път да работи. В големите общини системата ще се самоподдържа“, каза арх. Шишков.

По време на форума заместник-главният директор на ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ Ангелина Бонева допълни, че министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите са първите ведомства, които реално са стартирали индексацията. Осигурен е бюджетен минимум на всички бенефициенти, като те ще преценят дали може да осигурят допълнителен ресурс за строителите.

„Много искаме да завършим този процес в рамките на следващите седмици, така че да се работи спокойно този строителен сезон“, допълни още тя. И коментира, че ако в бъдеще има спестявания, въпросът за допълнителна индексация отново ще бъде поставен.