Служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов ще открие Национален информационен ден, посветен на Европейския фонд за отбрана. В рамките на събитието, което ще започне от 10:00 часа в „София тех парк“, ще бъдат дискутирани възможностите за кандидатстване на българските предприятия по програмата и условията за подаване на проектни предложения, съобщиха от ведомството.

Форумът се организира от Министерството на икономиката и индустрията, а участие в него ще вземат представители на Европейската комисия, на научно-изследователските и браншови организации, на университетските и академични среди, и на бизнеса.

Европейският фонд за отбрана е финансов инструмент на Европейската комисия за насърчаване на сътрудничеството между фирмите от ЕС в областта на отбраната, университети, научни институти и др. за увеличаване на капацитета на отбранителната промишленост. За 2023 г. Фондът е с бюджет от почти 1,2 млрд. евро, като 72 млн. евро от тях са предназначени за проекти на малки и средни предприятия, а други 41 млн. евро ще финансират разработки за „революционни технологии“.