Започват проверките с профилограф на автомагистралите и скоростните пътища, съобщи БТА.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков ще присъства на първата инспекция на АМ „Хемус“, която ще се проведе на участък в гаранционен срок. За проверките ще се използва лазерният профилограф купен през 2008 г. със заем от Световната банка и е доставен на Института по пътища и мостове.

Апаратурата работи с датчици, измерва неравностите на повърхностния слой на пътната настилка съгласно международен индекс. Профилографът се обслужва от екип от двама човека – водач и оператор. В реално време операторът може да следи на екран стойностите от измерванията.

В проверката ще се включат и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов и началникът на отдел „Обследване на пътища и конструктивни качества на настилките“ в Института за пътища и мостове инж. Светослав Каймаканов.

За проверките ще бъде ползват лазерният профилограф на Dynatest MARK IV, закупен през 2008 г. със заем от Световната банка и е доставен на Института по пътища и мостове. Апаратурата работи с лазерни датчици и измерва неравностите на повърхностния слой на пътната настилка съгласно международен индекс за неравности, уточняват от МРРБ. Профилографът се обслужва от екип от двама специалисти – водач и оператор, като вторият следи в реално време на екран стойностите от измерванията.

Институтът по пътища и мостове има сертификат, издаден от изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“, който е валиден до 1 април 2025 г. и в който са включени изпитвания на повърхностните качества на настилките със съответните стандарти и методики, пише още в съобщението на МРРБ.

При установяване на индикации за намалена дебелина на пътната настилка ще бъдат направени и допълнителни изпитания и проби, в т.ч. чрез серии от шурфове и тестове за носимоспособност. При констатиране на по-тънка асфалтова настилка проби ще се вземат през определено разстояние от асфалта според официално утвърдената методика на Института за пътища и мостове. Целта е те да послужат като доказателства пред съда, за да се потърси наказателна отговорност, съобщи преди време министър Цеков.В проверката ще се включат и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов и началникът на отдел „Обследване на пътища и конструктивни качества на настилките“ в Института за пътища и мостове инж. Светослав Каймаканов.