Президентът Румен Радев е защитил пред Конституционния съд част от искането на бившия главен прокурор Иван Гешев, който атакува промените в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, съобщават от „Сега“.

Седмица преди да бъде уволнен Гешев атакува пред КС промените, част от които направиха възможно отстраняването му. Той поиска да бъдат обявени за противоконституционни промените, свързани с въвеждането на механизъм за разследване на главния прокурор, с обжалването на прокурорските откази да се образува дело, с възможността съдът да прекратява дела, ако сметне, че няма престъпление, с промяната на мнозинството във Висшия съдебен съвет, нужно за назначението и уволнението на главния прокурор, както и със стартирането наново на вече проведени процедури по избор на нови членове на ВСС.

КС допусна делото до разглеждане на 27 юни, след като Гешев вече беше уволнен и така не даде повод делото да спре процедурата по махането му от поста.

По конституционното дело вече са постъпили редица становища, се вижда от електронното деловодство на КС. Едно от тях е на президента. Радев е съгласен с Гешев само по един пункт – че заличаването на вече проведения избор за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота и стартирането на нова процедура, нарушава Конституцията. Според президента това, че парламентът не избра навреме своите представители в съвета, не му дава право да дописва закона и да изземва функции от съдебната власт, която вече е избрала своите представители. Радев твърди, че така се нарушава независимостта на съдебната власт, принципите на правовата държава и разделението на властите.

Президентът обаче не вижда проблеми с промените, въвели механизъм за разследване на главния прокурор. Президентът пише, че в този механизъм главният прокурор е „ситуиран не в качеството си на лице, а в качеството си на носител на държавна функция с особено висока значимост“ и това прави новата уредба оправдана и конституционно допустима.

Други становища

По конституционното дело има и други становища. От името на Камарата на следователите уволненият като зам. шеф на националното следствие Ясен Тодоров, изцяло подкрепя Гешев. В негова полза е и позицията на Националната следствена служба.

Асоциацията на прокурорите обаче не съгласна с Гешев по всички точки. Така например гилдийната организация не вижда проблем при въвеждането на съдебен контрол за прекратяването на някои разследвания, нито в правото на съдът да прекрати делото още в разпоредително заседание, ако приеме, че няма престъпление. Асоциацията обаче се противопоставя на създаването на механизъм за разследване на главния прокурор, като според нея се създава държавен орган с извънреден характер. Това е „твърде тревожно явление в съвременното ни нормотворчество, издаващо удивително неразбиране на конституционния принцип за независимост и безпристрастност на съда и на прокурора при осъществяване на обвинителната функция“, гласи още становището. То критикува и фактическото касиране на избора на членове на ВСС.

Искането на Гешев е неоснователно. Това е изводът в позициите на правителството и Министерството на правосъдието. В съвсем лаконично становище вътрешният министър Калин Стоянов обръща внимание, че промените предвиждат разследванията срещу главния прокурор да се провеждат от МВР. Това са сложни дела, а не са предвидени специални критерии за определянето им.