Първа точка в програмата за работа на Народното събрание е годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2022 г. Заседанието в тази му част ще бъде закрито, тъй като докладът е с ниво на класификация „секретно“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.

Депутатите ще разгледат при закрити врата и годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2022 г., както и годишен доклад за дейността на Служба „Военно разузнаване“ за 2022 г.

Програмата включва и доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2022 г.

Депутатите ще гласуват на първо четене законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси. Предвиден е редовен парламентарен контрол, в който на въпроси ще отговарят министърът на отбраната Тодор Тагарев, министърът на правосъдието Атанас Славов, министърът на здравеопазването Христо Хинков, министърът на земеделието и храните Кирил Вътев, министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, министърът на културата Кръстю Кръстев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков и министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева.

Вчера Стою Стоев („Продължаваме промяната – Демократична България“) съобщи пред журналисти в Народното събрание, че председателският съвет е решил парламентът да приеме в бърз порядък законите по Плана за възстановяване. По думите му е важно да се следва стриктно разписана програма през септември. Той посочи, че затова още от днес внасят три точки в програмата на Народното събрание, свързани с Плана за възстановяване и Шенген, това са втората част от закона за мерките срещу изпирането на пари, два законопроекта за промени в Закона за обществените поръчки, както и валутният закон.