Протестиращите от всички точки на страната от сектор „Селско стопанство“ се насочват към столицата, съобщиха от Инициативният комитет. Между 8 и 10 ч. на 19.09 протестиращите ще се съберат на следната локация: 42°42’24.7″N 23°30’16.6″E (E871 420, Долни Богров). В сряда, 20.09 цялата жива сила ще се събере пред Министерски съвет.

Инициативният комитет, съставен от 27 браншови организации, формулира следните искания към управляващите:

1. Въвеждане на национална забрана за внос на слънчоглед, пшеница, царевица и рапица от Украйна и въвеждане на забрана за внос на нерафинирано олио, пресни и замразени плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, живи животни, мед и пчелни продукти от Украйна, както и завишаване на контрола на произхода, качеството и безопасността на вноса на селскостопански продукти в страната.

2. Изплащане към земеделските производители до 30.09.2023 г. на пълния размер на компенсациите за повишените разходи за производство в следствие на войната в Украйна и отпадане на тавана на помощта.

3. Незабавно изплащане на държавната помощ за компенсиране на земеделските производители със 100 % пропаднали площи.

4. Осигуряване на необходимите средства за пренотифициране на съществуващи държавни помощи и за нови държавни помощи, включително за минимални помощи de minimis за производителите на грозде, картофи, малини, оранжерийна продукция и тютюн и за животновъдите и производителите на пчелен мед.

5. Облекчаване на условията по интервенциите по Стратегическия план по ОСП с оглед на доказване на произведената продукция по интервенциите за обвързано с производството подпомагане.

Ефективните протестни действия продължават до изпълнението на всички искания на земеделския сектор.

Припомняме, че в Инициативния комитет членуват 27 организации от сектор „Земеделие“:

1. ОБЕДИНЕНИ БЪЛГАРСКИ ЖИВОТНОВЪДИ

2. НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ

3. АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

4. БРАНШОВА КАМАРА „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“

5. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

6. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

7. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

8. НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

9. НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГОВЕДОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

10. ДОБРУДЖАНСКИ ОВОЩАРСКИ СЪЮЗ

11. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ЯГОДОПЛОДНИТЕ

12. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ

13. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛОЗАРИ

14. АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИВОЛОВЪДИ

15. ФЕДЕРАЦИЯ НА РАЗВЪДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОВЕДОВЪДСТВОТО

16. АСОЦИАЦИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНО ПЧЕЛАРСТВО“

17. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

18. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НАТ 2010

19. ИНСТИТУТ НА ЖЕНИТЕ ФЕРМЕРИ

20. АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ НА НАСИПНИ ТОВАРИ

21. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРОТЕХНИКА

22. АГРОТЕХ – АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ НА АГРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРИЯ

23. МАРИЦА ОЛИО

25. АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЪРГОВЦИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВНОСИТЕЛИ И ПРЕВОЗВАЧИ НА ГОРИВА

26. БЪЛГАРСКИ ФЕРМЕРСКИ СЪЮЗ

27. АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ НО-ТИЛЪРИ