Дали е правилен ход разделянето на КПКОНПИ е отворен въпрос. Били сме свидетели как преди около десетина години се обединиха КОНПИ и БОРКОР, като твърдението беше, че ще имат по-добре установени компетенции и по-голям ресурс за борба с корупцията. Това, което виждаме и това, което знаем, като че ли не се получи. Двете организации по отделно не бяха ефективни и заедно, като че ли не бяха по-ефективни, т.е. като че ли вместо положителен ефект, се получи нещо като отрицателна синергия.

Това коментира в предаването „България, Европа и светът на фокус“ на Радио „Фокус“ проф. Николай Радулов, експерт по национална сигурност, бивш секретар на МВР по повод разделянето на КПКОНПИ на две звена.

„Мисля си, че спокойно би могло организацията да е една. Няма разбира се, и особен проблем, ако тя се раздели на две части, тъй като по принцип в света специалните служби и службите за борба с корупцията се стараят да се децентрализират, да са от по-малки части, които се поддават на по-стриктен контрол и управление. Но, аз се боя, че тук става дума просто за мултиплициране на управленски, началнически длъжности, а не на реално повишаване на ефективността на всяка една от тези две части“, коментира Радулов.

По думите му става дума за това управляващите да могат да инсталират на максимален брой места ръководители, което кореспондира с това, което чухме в плана на “Продължаваме промяната“, който също така чухме и от записа, изнесен от Радостин Василев – „да направим изборите с наше МВР, с наши специални служби“: „Всъщност КПКОНПИ по същество е една специална служба, независимо дали ще са две, разделени на две части или една цяла. В начина, по който тя се визира от управляващите, има изключително голям риск тя да се превърне в една бухалка спрямо неудобните и спрямо опозицията“, обясни професорът.

Източник: ФОКУС