„Презастрояването е един от най-големите проблеми според софиянци, защото създава хаос в няколко други аспекта, включително неудобства по отношение на детските градини и паркоместата, както и допринася за мръсния въздух“, коментира Деян Николов на отворена среща с граждани. Той добави, че ако софиянци дадат доверието си на „Възраждане“ и Деян Николов бъде избран за кмет на София този проблем ще бъде решен.

„Ще актуализираме общия устройствен план и районните планове на града, така че да имаме актуална представа за развитието на кварталите. Ще прекратим практиката с частични промени на подробните устройствени планове, за да спрем строежите в междублоковите пространства. Ще променим и наредбата за отстояния между сградите, така че формулата за отстояние да не позволява строеж между блоковете. Тези частни имоти в междублоковите пространства са ценни за социална инфраструктура на общината – детски градини, площадки, паркове и зелени площи. Ще увеличим поне три пъти бюджета за отчуждаване, който в момента е 10 милиона и е обидно малък за нуждите на София. Чрез този бюджет общината ще придобие частните имоти между блоковете и ще изградим там социалната инфраструктура. Така спираме презастрояването и създаваме детски градини на най-удобните места в града“, коментира Деян Николов, издигнат за кмет от „Възраждане“ пред софиянци, които бяха дошли да се срещнат с него.

Възраждане е с номер 42 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!