Бързането на кабинета да затвори въглищните централи не е само по искане на ЕК. Управляващите планират да превърнат енергийния комплекс „Марица Изток“ във „Водородна долина bLion” в проект на стойност 30 млрд. лв. За целта „Марица Изток“ трябва да бъде затворена по-бързо, за да може да почне и изграждането на водородна централа на нейно място.

Автор на bLion е сегашният енергиен министър Румен Радев, става ясно от презентация на проекта, публикувана през април 2022 г. на сайта на Hydrogen Europe. Това е европейската асоциация, представляваща интересите на водородната индустрия и насърчаваща водорода като фактор за общество с нулеви емисии, т.е. производството на зелена енергия от водород.

Какви последици би имал за региона този водороден проект освен затварянето на „Марица Изток“? Обективно.БГ публикува проучване на Борислав Лазаров от Стара Загора, областта, която ще бъдат най-пряко засегната.

Какво общо има между водните ресурси и производството на „зелен“ водород?

Водната молекула се състои от 2 атома водород и 1 атом кислород свързани с много здрава връзка. Атомното тегло на водорода е 1, а на кислорода – 16, поради, като от 9 л. свръхчиста вода се добива 1 кг. водород. Поради необходимостта от добиване на свръхчиста вода и други процеси обаче, реално за добиване на 1 кг. водород се използват от 20-30 до 40 л. вода според избраната водородна технология и типа сурова вода, нужна при производството.

За да се „разхлаби“ много здравата връзка в молекулата на водата и да се намали потреблението на енергия, се добавя катализатор – става дума за добавяне на тежки метали, напр. иридий.

И по двата водородни проекта bLion и ZAHYR (втори водороден проект в Стара Загора) досега не е изнесена информация за конкретната технологията за добив на водород, нито за количеството вода, което ще е необходимо, нито за катализатора, който ще се използва. Никъде не се загатва за необходимост от пречистване. Проектът ZAHYR е пред реализация в промишлена зона на Стара Загора, по-конкретно в двора на „Хранинвест-ХМК“ АД.

Какво ще е потреблението на вода?

По официалната информация за проекта „Водородна долина bLion“ са заявени намерения за производство на 380 000 т./год. водород, от които 180 000 т./год. водород за износ. Това означава потребление за всички процеси, свързани с производството, от 7 600 000 000-15 200 000 000 л./год.

Огромният въпрос е откъде ще дойде тази вода в район, който внася вода дори за пиене чрез прехвърляне на вода от басейна на р. Тунджа в басейна на р. Марица. Ако говорим за обема на потребление, той е еквивалентен на потреблението за битово-питейни цели на около 230 000 души население при средно потребление от около 33 куб.м/год. (около  90 л./денонощие), каквото е средното потребление на ползвателите на ВиК – Стара Загора, т.е. потребление за нуждите на около два до четири града с размерите на Стара Загора, в зависимост от технологията за производство на водород.

В планетарните карти районът се класифицира като полупустинен. Този спад във валежите задължително върви с повишаване на средните годишни температури и значимо увеличаване на нуждата от напояване за производство на храни и фуражи в земеделието.

Изваждането на това огромно водно количество от хидроложкия цикъл непременно ще се отрази негативно на хидроложкия баланс в два трансгранични басейна – басейна на Марица и басейна на Тунджа, с изключително значение за баланса на водните ресурси не само на България, но и на Турция и Гърция.

Как производството на водород в Марица-Изток ще повлияе на климата?

Категорично проектът за водородна долина в Старозагорско в заявените параметри ще повлияе силно негативно върху климата – със сигурност върху местния, и с обосновано предположение – върху климата на Югоизточна България. Ще изчерпи и без това крайно ограничените водни ресурси на регион във воден стрес и ще гарантира дълготрайна водна криза.

Освен това проектът за bLion планира да покрие с фотоволтаици 250 000 дка или 250 кв.км, т.е. 0,23% от територията на България, за да осигури необходимата енергия за производство на „зелен“ водород. Това означава изцяло да се промени албедото на подстилащата повърхност, което директно ще промени температурата на земната повърхност и целогодишния режим на температурата на прилежащия въздух. Ще повлияе директно върху режима на изпарение и транспирация.

Изследователският център на Европейската комисия оценява даденостите на Югоизточния регион за планиране – BG34, където е разположенa “Марица Изток”, като неконкурентноспособен за развиване на водородна енергетика в сравнение с Югозападния (BG41) и Северозападния (BG31) региони за планиране. Оценката е направена през 2020 г. за нуждите на изпълнение на целите по Зелената сделка. „Справедливият преход“ не е проблем само на енергетиците, а пряко засяга всички нас.

Източник: obektivno.bg