Създадените през последните четири години нови държавни фирми харчат милиони напразно, показва прегледът на годишните отчети на дружествата към 2022 г. и последните налични междинни отчети – към края на третото тримесечие на 2023 г.

Особено мъчителни за четене са отчетите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“, която трябва да изгради нова национална детска болница. Компанията бе създадена в края на 2020 г., но работата й бе минирана от обратите по темата къде точно ще се строи новата детска болница и разтрогването на първоначалния договор с консорциум „Детско здраве“.

Почти всички заседания на съвета на директорите на компанията през 2022 г. – общо 15 – са били свързани с даване на информация на един или друг министър (за периода се смениха двама), различни разследващи органи, както и размяна на писма с консорциума за прекратяване на договора. Проведени са и много срещи с представители на неправителствени организации.

За този период са натрупани разходи в размер на 1,2 млн. лв. и тъй като срещу тях стоят нула лева приходи, на толкова се равнява и загубата за 2022 г. Иначе дружеството е било скромно за ангажирани служители – общо 7 с ръководството,  разходите на персонал за годината възлизат на 234 000 лв.

През 2022 г. обаче фирмата е харчила сериозно за външни услуги – 665 000 лв., включително сериозна сума за застраховка – 517 000 лв. и 77 000 лв. разходи за правни услуги. През 2023 г. без тези големи плащания за застраховки и правни услуги разходите вървят много по-добре и към края на деветмесечието възлизат на 110 000 лв.

Втора година не можа да заработи реално и създаденото с цел осигуряване на спешната здравна помощ по въздух „България Хели Мед Сървиз“. Дружеството бе регистрирано на 2 август, 2022 г. – в същия ден, в който бе издаден указът за назначаване на първото служебно правителство на Гълъб Донев. То тръгна на война с изпълнителния директор на компанията и реши да я закрива.

В последствие кабинетът Денков издигна директора на „България Хели Мед Сървиз“ Георги Гвоздейков за министър, който направи обратен завой и МС отмени решението за ликвидиране на фирмата. В този период заради решението за закриване се провали и обявена поръчка за наем на медицински хеликоптер. За времето на съществуването си през 2022 г. фирмата е натрупала загуба от 47 000 лв., загубата за деветмесечието на 2023 г. е 372 000 лв. През 2024 г. все пак се очаква фирмата реално да разработи – за нея има предвиден трансфер и в проектобюджета.

Скандално е фиаското на „Български ВиК Холдинг“ – мегаструктура с огромен капитал от 1 млрд. и 41 млн. лв., създадена при кабинета „Борисов“. Преди време Mediapool съобщи за много голям провал по линия на изпълнението на ВиК проектите по стария програмен период.

Една от причините за създаването на холдинга бе да помогне на включените в него дружества да изпълняват именно подобни проекти. Към април прогнозата бе до края на тази година – последна за отчитане на разходи за стария период, да бъдат изпълнени едва 1/3 от проектите. Докато се проваля по тази линия, холдингът успешно се използва за раздаване на кредити на закъсали дъщерни дружества и на практика се превръща в банка.

Всичко това струва скъпо на данъкоплатците. Според окончателния годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. холдингът е натрупал загуба от 51,7 млн. лв. при загуба за 2021 г. от 2,9 млн. лв. Нарастването на загубата става на фона на разширяване на холдинга с придобиване на дялове в общо 15 дружества през 2021 и 2022 г. Към деветмесечието шапката на холдинга, без дъщерните дружества, отчита балансирано салдо – приходите са колкото разходите – 2,7 млн. лв.