Югозападният университет в Благоевград влезе в пореден скандал – след като ректорът му проф. Борислав Юруков бе обвинен от КПКОНПИ в конфликт на интереси през 2021 г., заради което той трябваше да върне на държавата 142 хил. лв., сега висшето училище е обвинено във фалшифициране на оценки на дипломирани студенти.

Сигналът за нередната практика е подаден в МОН през ноември т.г. от вече бивш преподавател от ЮЗУ доц. Стефан Дечев, който в момента работи в НБУ. Доц. Дечев е публикувал сигнала във фейсбук страницата си вчера, отбелязвайки, че става дума за раздадени дипломи за висше образование на студенти при нанесени оценки от негово име за непроведени никога изпити с фалшифициране на подписа му.

В сигнала си доц. Дечев посочва, че корупционните практики са ставали в Правно-историческия факултет на ЮЗУ по време на ръководството на декана доц. д-р Николай Марин и зам.-декана доц. д-р Валентин Китанов. За доказателство прилага и 26 снимки на главната книга, в която има оценки на студенти, подписани от друг, без той да е провел съответните изпити.

„Оценката по водената от мен дисциплина „Въведение в историята на историографията“ е подписана от друг в главната книга, без проведен от мен изпит на студентката“, посочва той за дадена студентка, на която е посочен факултетният номер. „Оценката по водената от мен дисциплина „Български национализъм“ е подписана от друг в главната книга, без да съм провел изпит. Дипломата за висше образование, както е видно от главната книга, е вече получена „, продължава той за нея. Общо конкретните случаи, описани от него, са 8. За друг случай той разказва, че няма нито една водена от него дисциплина по учебен план, която да е нанесена в главната книга, като всички оценки, нанесени в главната книга, са съмнителни и изглеждат като подписани от един човек.

„Съдейки по подписите на колегите ми преподаватели, всички тези съмнителни и неавтентични подписи, за които стана дума по-горе, наподобяват в най-голяма степен подписа на тогава заместника на доц. д-р Николай Марин в Правно-историческия факултет, а именно зам.-декана на Правно-историческия факултет и ръководител на катедра „История“ доц. д-р Валентин Китанов. Това е особено видно при сравняване на съмнителните и неавтентични подписи, за които се говори по-горе в сигнала ми, с тези положени след оценки по дисциплините „Българско Възраждане“ и „История на българския народ XV-XVII в.“, които са четени от заместник-декана на ПИФ“, посочва Дечев.

Освен въпросните случаи той съобщава и за други, в които положените подписи са също съмнителни и не отговарят на оригиналните и автентичните подписи на колегите преподаватели, титуляри в съответните учебни дисциплини. „За сметка на това учудващо приличат като почерк на онези уж „мои“ подписи, които аз разпознавам като съмнителни и неавтентични. Несигнализирането от страна на колегите от предишното ми работно място се дължи на атмосферата създадена в Правно-историческия факултет (ПИФ) под ръководството на декана доц. д-р Николай Марин, самозабравил се научен ръководител на скандалния бивш главен прокурор Иван Гешев, както и от зам.-декана на ПИФ и ръководител на катедра „История“ доц. д-р Валентин Китанов – атмосфера на страх и съучастие в незаконни практики или в прикриването им. И наистина, всякакво служебно израстване е свързано със съучастие в или замълчаване за подобни практики. Това го доказва и „успешната“ на пръв поглед академична кариера на двамата господа“, казва той в сигнала си до МОН.

Доц. Дечев посочва още, че за проблеми във висшето образование у нас се говори от години, но посочените от него нарушения на Закона за висшето образование и редица други закони според него се отличават с особена арогантност. Затова той призовава за проверка на място.

Очакваме отговор от МОН дали е започнала проверка по сигнала и какво показва тя.

КПКОНПИ откри конфликт на интереси за ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков (мандати 2015-2019 и 2019 -2023 г. съобщават днес от комисията. Производството е започнало по сигнал, според който в качеството си на ректор на ЮЗУ проф.