С апостолическото писмо „За безпримерно достойнство“ (Egregiae Virtutis) папа Йоан Павел Втори обявява св. св. Кирил и Методий за съпокровители на Европа. Това става на 31 декември 1980 г. 

За покровители на Европа са провъзгласени общо шестима светци – свети Бенедикт Нурсийски (провъзгласен на 24 октомври 1964 г.), св. св. Кирил и Методий, света Катерина Сиенска (провъзгласена на 1 октомври 1999 г.), света Бригита ( провъзгласена на 1 октомври 1999 г.), света Тереза Бенедикта де ла Крус  (провъзгласена на 1 октомври 1999 г.).

Папа Йоан Павел Втори определя светите братя Кирил и Методий за символ на единството на европейския континент. В своето апостолическо послание „За безпримерно достойнство“ папата пише: Ето защо днес, когато след много столетия на разкол между Изтока и Запада, между Рим и Константинопол, се предприемат решителни крачки, насочени към възстановяване на пълнотата на общението, провъзгласяването на светите Кирил и Методий за съпокровители на Европа наред със свети Бенедикт, напълно отговаря на знаменията на нашето време…Това провъзгласяване е пътят и инструментът за взаимно разбирателство и обединение между различните народи на зараждащата се Европа и осигурява на днешна Европа общо духовно и културно наследство… 

БТА съобщава за решението в Служебния бюлетин на “Международна информация”:

Кирил и Методий – покровители на Европа

Ватикана, 31 декември 1980 г. /БТА/ Папа Йоан Павел II обяви тържествено днес св. св. Кирил и Методий за покровители на Европа заедно със свети Бенедикт.

В писмо до всички християни папата “по силата на папската си власт” обявява решението си двамата славянски апостоли да са “за вечни времена покровители пред Бога на цяла Европа”.

Папата посочва, че “разпространяването на Евангелието от двамата апостоли на славяните бе път и средство за взаимно опознаване и единство между различните народи на зараждаща се Европа. То осигури на днешна Европа общо духовно и културно наследство”. Папата изрази пожелание “да изчезне всичко, което разделя църквите, както и всичко, което разделя народите и нациите”.

Братята Кирил и Методий, родени в Солун в началото на IХ век, посвещават живота си за покръстването на велика Моравия и земите край река Дунав. За своята апостолска мисия сред славянските народи те превеждат на техните езици свещените книги, поставяйки по такъв начин основите на литературите, които тези народи по-късно създадоха на тези езици.

Източник: БТА