Разцеплението между земеделците идва на първо място от опита на управляващите да направят това. За да се стигне до консенсус, трябва да седнат всички на масата. Настоящото споразумение между управляващите и част от земеделците е половинчато, тъй като една част от земеделците все още искат да протестират.

Това коментира пред ФОКУС Мирослав Найденов, бивш министър на земеделието и храните.

„Четири години съм бил министър и никога не съм си позволявал да деля земеделците на малки и големи. Всички имат право на своя глас. Статистически факт е, че най-многобройни са зърнопроизводителите, имат най-много регионални структури и тези, които са най-малките имат право на глас, защото проблемите по същество са специфични за различните подотрасли на селското стопанство. Трябва да се получи максимален консенсус“, обърна внимание Найденов.

По думите му много трудно може да се определи дали даден земеделски производител е на загуба или не: „Ако производител не е реализирал продукцията си и тя стои като складови наличности, той по всяка вероятност няма да е на загуба, защото тя се завежда по себестойност, но ако я продаде действително да тази себестойност, автоматично ще мине на загуба, зависи и какви капиталови разходи са правени. Не е еднозначен отговорът на въпроса – кой е на загуба и кой не е, но се надявам да са намерили някаква обективна методика, която може това нещо да го удостовери“, обясни още бившия министър на земеделието и храните.